La importància de les teràpias grupals

LA IMPORTÀNCIA DE LES TERÀPIES GRUPALS EN EL DESENVOLUPAMENT DEL XIQUET I LA PERSONA AMB DIVERSITAT FUNCIONAL escrit per Maria José Jorge, psicòloga de XiCaEs

Moltes persones amb diversitat funcional no tenen llenguatge oral, encara que això no significa que no tinguen necessitats comunicatives. Al mateix temps, ens trobem amb altres persones amb diversitat funcional que encara que tenen llenguatge oral, presenten importants dificultats per a actuar en les situacions d'interacció social i poder expressar allò que desitgen comunicar. Els professionals que estem al costat d’aquest grup de persones hem de fomentar situacions d'interacció social i facilitar que la comunicació entre les persones que interactuen siga efectiva.

Per a crear espais de comunicació és imprescindible formar grups en els quals poder compartir espais, tasques, interessos i emocions, grups en els quals la persona pot crear vincles de pertinença.

Així ens trobem en la pràctica diària, diferents metodologies inclusives de treball amb les persones amb diversitat funcional, entre altres, la creació de parelles complementàries o de grups heterogenis, metodologies que potencien les possibilitats de desenvolupament personal i social, afavoreixen el suport mutu i les accions compartides a l'hora de resoldre tasques conjuntes.

Es tendeix a pensar, erròniament, que la creació de grups homogenis, en relació a una característica comuna, fa que el grup aprenga més i més ràpid.

Per contra, el que s'ha comprovat és que a través de grups heterogenis de treball i de parelles complementàries:
- S'aprén els uns dels altres.
- A través de l'observació entre els membres del grup també s’aprèn a conèixer a cadascun i es comparteix la informació entre tots.
- Treballar amb parelles complementàries permet fer una tasca de manera exitosa, col·laborant unes persones amb diversitat amb unes altres o amb professionals.
- Assegurem que cada membre del grup tinga el seu espai, la qual cosa permet que tots es coneguen, es tinguen en compte, especialment amb les persones que tenen més necessitats de suports.
- Busquem el rol social de cada membre del grup.
- Un model basat en les capacitats, no en les mancances, facilitant els recursos que siguen necessaris.
- Garantim la "veu" als companys que precisen més suport, facilitant la seua participació amb suports tecnològics i/o humans necessaris.

Ressaltar en aquest sentit experiències de bones pràctiques, com són les sessions grupals de creativitat i socialització i de grups d'autogestors, en les quals s'elaboren respostes a la mesura de les dificultats i condicions de cadascun dels xiquets i xiquetes que s'atenen, presos d'un en un, alhora que es persegueix un objectiu comú.

Les sessions grupals es plantegen com a espais on es produeixen experiències multidisciplinàries i experiències de participació on hi ha eines per a debatre, explorar, investigar, crear, siga amb la veu, el ritme, la imatge, el joc, les textures, el color, la música, l'esport, etc. A més, és un projecte participatiu on, com hem dit, la socialització i la comunicació juguen un paper essencial.

En aquestes sessions grupals es dona el màxim valor a la participació, la creació i l'assoliment de condicions que possibiliten el treball amb els xiquets i xiquetes que presenten dificultats vinculades als autismes, als problemes severs i greus de la comunicació i de la socialització, a trastorns mentals greus en la infància o a trastorns del desenvolupament motor i de l'organització psicomotriu.

Des de XICAES apostem per aquesta mena d'intervencions enriquidores que, al costat de les teràpies individuals, són tan necessàries o més si cap, en el desenvolupament dels xiquets amb diversitat funcional.

Maria José Jorge Esteve- Psicòloga

Llicenciada en Psicologia a la Universitat Jaume I. Especialista en Desenvolupament Infantil i Atenció precoç.

Trajectòria professional: Àmplia experiència en suport a persones afectades de paràlisi cerebral i patologies afins. 

Actualment treballa com a psicòloga en XiCaEs realitzant intervencions amb xiquets amb capacitats especials i les seues famílies.