Fundació Caixa Rural Vila-real va ser constituïda el 15 d'octubre de 1998 com la institució que assumeix el compromís social de Caixa Rural Vila-real. La Fundació entén el seu compromís social com la voluntat per part de tots els que la formen; patrons, empleats, col·laboradors, beneficiaris, etc., d'aportar valor social al seu entorn, utilitzant per a això totes les vies, competències, habilitats, mitjans o recursos de qualsevol naturalesa que tinga al seu abast.

Durant aquests anys, la Fundació s'ha consolidat com una entitat influent a la ciutat de Vila-real tant per la seua labor social com pel fet de ser una gran promotora de l'economia local.  A més, el seu grau de participació en la vida associativa de la ciutat és molt elevat, perquè són més de 200 les associacions amb les quals ha mantingut algun tipus de col·laboració durant l'exercici 2019.

L'Ajuntament de Vila-real, la Cooperativa Catòlic Agrària i per descomptat, Caixa Rural Vila-real són entitats estretament vinculades a la Fundació, amb les quals coopera contínuament per a obtenir sinergies i millorar l'entorn de la societat vila-realenc.

MISSIÓ

La missió és representar a Caixa Rural Vila-real en la seua labor social fomentant l'esperit cooperativista dirigit a la societat del seu entorn, secundant i promovent projectes socioculturals, assistencials, esportius, mediambientals formatius i d'emprenedoria social, emmarcats tots en el seu entorn més immediat.

VISIÓ

Constituir-se com a una entitat de referència per a la societat en general en quant a la millora del valor social i l’esperit cooperativista del seu entorn més immediat.

VALORS

Els valors més distintius de l'entitat se centren en fomentar l'esperit cooperatiu fonamentat en quatre eixos: la solidaritat cap als altres, l'ajuda mútua, la cooperació i innovació social i el treball en equip.