La política de privacitat de FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL s’elabora d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i 14 del Reglament UE 2016/679, Reglament General de Protecció de Dades.

Responsable del tractament de les dades de caràcter personal

FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL, amb domicili social en Pl. La Vila 2 Vila-real (Castelló) CP 12540 i CIF G12487575

Per a qualsevol consulta respecte a la nostra política de privacitat pots posar-te en contacte amb FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL a través de correu postal en l’adreça a dalt indicada i per correu electrònic a l’adreça auditoria@fundaciocaixarural.org.

Dades objecte del tractament

FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL tractarà les dades personals conforme a la normativa vigent i sempre per a les següents finalitats:

–           Contestar consultes, sol·licituds o peticions.

–           Gestionar la informació per part del departament de recursos humans en el cas de currículums rebuts.

–           Facilitar informació de les activitats que realitza o en les quals col·labora FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL

–           Gestionar la informació dels usuaris de qualsevol servei ofert per part de FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL o entitats associades a aquesta.

El tractament de dades es basa en l’acceptació i consentiment de l’interessat.

Mesures de seguretat apliquem

FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL ha adoptat un nivell òptim de seguretat de la informació, posant els mitjans i adoptant les mesures tècniques i organitzatives adequades segons l’estat de la tecnologia per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les Dades Personals.

Drets de l’usuari

Els drets dels usuaris són els següents:

– Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.

– Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió

– Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.

– Dret a oposar-se al seu tractament.

– Dret a la portabilitat de les dades.

– Dret a retirar el consentiment prestat.

 

Accés/rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a l’execució del contracte.

Limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i els mantindrem degudament bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.

Igualment, l’interessat té dret a oposar-se a l’adopció de decisions individuals automatitzades que poguessin produir efectes jurídics o afectar-lo significativament.

Portabilitat: les persones interessades poden sol·licitar i rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o sol·licitar que els hi enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

Per a l’exercici dels seus drets pot dirigir-se a FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL, domicilio Pl. La Vila 2, Vila-real (Castelló) CP 12540 o a auditoria@fundaciocaixarural.org .

Veracitat de dades

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació, a més l’usuari s’obliga a mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, sent l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL.

Conservació de les dades de caràcter personal

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran en la mesura que els necessitem a fi de poder utilitzar-los segons la finalitat per la qual van ser recaptats i segons la base jurídica del tractament dels mateixos d’acord amb la llei aplicable.

Mantindrem les seves dades personals mentre existeixi una relació o mentre no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, bloquejarem les seves dades, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

Comunicacions electròniques

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem que les adreces de correu electrònic podran ser utilitzades per a l’enviament d’informació de la nostra organització. Si no desitja rebre informació o vol revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades preguem el faci de la forma a dalt indicada per a l’exercici dels seus drets.

Serveis de tercers en la nostra web

Per al funcionament de la web és necessari que terceres empreses prestin els seus serveis, no obstant això no estan autoritzats al tractament de les seves dades excepte per al correcte funcionament de la web i en cap cas per a qualsevol altra finalitat.

Hosting: OVH

Plataforma web: WordPress

Mailing: Mailchimp

Modificacions a la present informació de protecció de dades

FUNDACIÓ CAIXA RURAL VILA-REAL es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable a cada moment.