Dades generals
Fundació Cooperativa Vila-real. Domicili Social: Plaça de la Vila, 2 – 12540 Vila-real (Castelló), telèfon 964 538 657, adreça de correu electrònic info@fundaciocaixarural.org

Inscripció en registres públics

Inscrita en el Registre General de Fundacions de la Comunitat Valenciana amb el nombre CV-49.

Nombre d’identificació fiscal
CIF G-12487575

Si vol posar-se en contacte amb nosaltres pot fer-ho cridant al telefono 964 538 657 o a través de l’e-mail info@fundaciocaixarural.org

Fundació Caixa Rural Vila-real, a través de les seves pàgines web, ofereix continguts relacionats amb la seua activitat,  sent aquests merament informatius.

Fundació Caixa Rural Vila-real no es responsabilitza de la informació d’altres webs que puguen enllaçar-se, directa o indirectament, a través de la web de Fundació Caixa Rural Vila-real.

Fundació Caixa Rural Vila-real es reserva el dret de modificar, limitar o cancel·lar l’accés i els continguts del la seua web quan ho estime oportú, no responsabilitzant-se de les possibles discrepàncies que pogueren surgir entre la versió dels seus documents impresos, i la versió electrònica dels mateixos.

Fundació Caixa Rural Vila-real, excepte autorització per escrit, prohibeix la reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització o qualsevol activitat que pugua realitzar-se amb els continguts de les seues pàgines web.