CÀRREC

NOM

President

Enric Portalés Llop

Secretari General

Josep Ramos Mezquita

Patró

Sonia Sánchez

Patró

Juan José Ortells Miravet

Patró

Joan Batalla Llorens

Patró

Ana Candau Vilanova

Patró

Mª Remedios Herrero Mompó

Patró

Enrique Cortés Corbató

Patró

José Pascual Pesudo

Patró

Enric Reverter

Patró

María Teresa Mulet

Patró

Manuel Cubertorer Ayet

Patró

Manuel Martínez Torrecilla

Patró

Amelia Rovira García

Patró

Salvador Corona Adsuara

Patró

Consuelo Climent Nacher

Patró

Sergio Fuster Carda

Patró

Mª Pilar Guarque Balaguer