La tDCS és un mètode de neuromodulació no invasiu del cervell, que consisteix a aplicar un corrent elèctric de baixa intensitat a través d’uns elèctrodes col·locats sobre el cuir cabellut buscant modular l’excitabilitat cortical.

Principis

La funció neuromoduladora de la tDCS es produeix a través de la modulació de l’excitabilitat de les membranes de repòs neuronals actuant sobre els canals dependents de sodi i calci i l’activitat dels receptors de NMDA.

L’administració continuada de la tDCS, a través del mecanisme neurofisiològic de la neuromodulació i els seus conseqüents canvis en els potencials de membrana neuronals, pot provocar un augment de la plasticitat cerebral i que aquesta es puga mantindre en el temps, mantenint així les millores en el rendiment cognitiu, motor o del llenguatge.

La tDCS és un coadjuvant terapèutic complementari a les sessions de neurorrehabilitació tradicionals i als tractaments farmacològics buscant un efecte sinèrgic.

Estimulador:
Com a estimulador usem el TheBrainDriver tDCS v2.1 que permet programar sessions de 20 o 30 minuts i manipular intensitats de corrent de 0.5 1.0 1.5 2.0 m

Seguretat

La tDCS és una tècnica segura, com així ho avalen els múltiples estudis i revisions sobre aquest tema. Els lleus efectes secundaris reportats, si es donen, serien sensació de punxada, formigueig, mal de cap, malestar o sensació de coïssor en l’àrea estimulada.

La tècnica està contraindicada en el cas que el pacient tinguera implants metàl·lics en el cervell, marcapassos, antecedents d’epilèpsia i trastorn bipolar.

Indicacions
L’estimulació elèctrica cerebral per corrent directe té múltiples aplicacions tant en patologies neurològiques com psiquiàtriques. S’usa en depressió, que és on més evidència científica presenta, en dolor crònic com la fibromiàlgia, en el trastorn obsessiu compulsiu o en el TDAH i addiccions. En Neurovila ho apliquem fonamentalment al mal neurològic usant protocols per a Alzheimer, deterioració cognitiva lleu o moderat, malaltia de Parkinson i també en casos de dany cerebral adquirit com ictus, traumatismes crani encefàlics, tumors cerebrals i altres. En línies generals, es busquen millores cognitives, motores i del llenguatge a través de l’aplicació d’aquesta tècnica. També té aplicabilitats en subjectes sans amb potencials millores en habilitat matemàtica, introspecció, autoconsciència i capacitat d’aprenentatge i memòria en general.

Investigació
NEUROVILA col·laborarà, a través del seu neuropsicòleg clínic Ibán Tripiana Sánchez, en nou projecte d’investigació de l’associació de Malalties Neurodegeneratives d’Acumulació de Ferro en el Cervell (ENACH) anomenat ENACH NEUROMOD, en el qual es buscarà millores cognitives, motores i del llenguatge a través de l’aplicació de l’estimulació elèctrica cerebral per corrent directe en afectats d’aquesta malaltia.

Ibán Tripiana Sánchez. Neuropsicóleg clínic i investigador predoctoral en neurociència per la Universitat de València.