PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL

 • Foment de les relacions intercooperatives.
 • Foment de l'emprenedoria, en especial, l'emprenedoria social.
 • Difusió del cooperativisme.
 • Foment de programes d'inserció laboral i promoció professional.
 • Foment de programes internacionals d'emprenedoria i intercanvi.

DINAMITZACIÓ CULTURAL I ESPORTIVA

 • Participar i col·laborar en la restauració de monuments i obres d'art.
 • Donar suport al desenvolupament de la cultura local, mitjançant la realització de programes de col·laboració, beques, publicacions, exposicions, concursos i actes públics, facilitant ajudes a altres iniciatives i associacions culturals i esportives. 
 • Custodiar, mantenir i difondre el patrimoni cultural i artístic de Vila-real. Reunir, salvaguardar i donar a conèixer l'obra d'artistes vila-realencs de prestigi. 

POTENCIACIÓ ASSOCIATIVA

 • Col·laborar amb associacions locals en la promoció de la vida associativa i social. 
 • Generar programes socials i de voluntariat.
 • Encoratjar la vida associativa de la ciutat i contribuir a les celebracions i esdeveniments socials, fomentant els valors que són propis tant de la fundació com a entitat.
 • Formar part del patronat d'altres fundacions que les finalitats estiguen compreses entre els objectius de la fundació.

PROTECCIÓ ASSISTENCIAL I D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS

 • Atendre i promoure obres beneficoassistencials, a través d'aportacions o facilitant infraestructura i assessorament.
 • Foment de programes de col·locació i inserció sociolaboral de personal en riscos d'exclusió social i discapacitats.
 • Fomentar programes d'ocupació i formació amb persones discapacitades i amb diversitat funcional.
 • Foment de programes d'igualtat entre dones i homes.
 • Fomentar programes de diversitat social, cultural, sexual i de gènere.