Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació (SAAC)

SAAC escrit per Maria Goterris Cerisuelo, logopeda de XiCaEs

Els Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació (SAAC) son ferramentes que tenen com a objectiu facilitar la comunicació a aquelles persones que poden tindre dificultats en este aspecte.

Tenint en compte aquelles ferramentes necessàries per a poder utilitzar un SAAC, els podem classificar en no assistits i assistits.

Els SAAC no assistits son aquells que sols fan servir el propi cos, com ara els sistemes de comunicació signats. Alguns exemples poden ser:

  • Llengua de signes: Utilitzada per les persones Sordes, és l’exemple més clar de sistema de comunicació no assistida. No podem parlar d’una sola llengua ja que, segons el lloc del món en el que ens trobem, els signes i regles gramaticals canvien.
  • Paraula complementada: Es un sistema que utilitza moviments de la mà al mateix temps que llenguatge oral. Busca combinar les expressions facials i la paraula amb els gestos manuals.
  • Comunicació total Benson-Schaeffer: Aquest sistema utilitza signes manuals al mateix temps que la paraula, assignant a cada una un moviment que es repetirà tantes vegades com síl·labes tinga.

D’altra banda, els SAAC assistits fan servir ferramentes externes per a mantindre una comunicació efectiva i es poden classificar en sistemes d’alta, mitjana o baixa tecnologia segons si necessiten estar connectats a una font d’energia o no.

Els SAAC assistits de baixa tecnologia no necessiten cap element electrònic. Per exemple podem trobar:

    • Sistema de Comunicació per mig de l’Intercanvi d’Imatges (PECS): Aquest mètode consisteix en comunicar-se entregant i rebent pictogrames. Es un dels sistemes més utilitzats en l’espectre de l’Autisme, ja que permet iniciar a les persones que l’utilitzen en la interacció social d’una manera senzilla.

Els SAAC assistits de mitjana tecnologia son aquells que fan servir piles o bateries recarregables. Per exemple:

      • Sistemes generadors de veu amb missatges pregravats: Estos comunicadors ens permeten gravar manualment un missatge concret i poder reproduir-lo fàcilment.

Els SAAC assistits d’alta tecnologia son aquells que tenen integrat un ordenador amb software de comunicació, com ara:

    • Aplicacions per a ordenador, tablet o mòbil: Son els SAAC assistits més recents. Estan formats per un taulell de comunicació que es pot personalitzar i permet agrupar el vocabulari en categories (ja siguen pictogrames digitals, fotografies o paraules) per a facilitar l’organització del llenguatge.

Segons les característiques de cada usuari es seleccionarà el tipus de SAAC que més s’adapte a ell, tenint en compte totes les seues capacitats i buscant sempre una comunicació còmoda, efectiva i eficaç en tots els contextos de la vida de la persona.

Maria Goterris Cerisuelo- Logopeda i psicòloga

Logopeda i psicòloga per la Universitat Catòlica de València San Vicente Mártir.

"Me fa molta il·lusió formar part de l'equip de XiCaEs i poder ajudar i donar suport als xiquets i les seues families des de l'àmbit profesional de la logopedia".