La importància de les rutines

LA IMPORTÀNCIA DE LES RUTINES escrit per Pilar Rubert Saura, coordinadora de XiCaEs

Cada vegada existeixen més estudis, en relació als xiquets que presenten alteracions en el seu desenvolupament, que apunten a la importància de treballar directament sobre l'entorn natural del xiquet i sobre les rutines.

Els xiquets necessiten seguir una rutina per a sentir-se segurs i tranquils en el seu ambient. La repetició dels actes quotidians formen hàbits i la repetició dels hàbits formen les rutines, per això són tan importants.

Per als xiquets tot és nou i desconegut i, a vegades, això els pot crear moltíssima inseguretat. Saber el que han de fer a cada moment els aporta tranquil·litat. Els xiquets no coneixen l'ordre de les coses quan naixen, per la qual cosa els adults hem d'ensenyar-los a organitzar la seua vida mitjançant horaris estables associats a rutines, que ajuden al fet que el xiquet vaja assimilant un esquema intern que converteix el seu món en un lloc predictible i, per tant, segur. Això afavorirà que el xiquet adquirisca actituds o comportaments que li permetran adquirir destreses i aprenentatges que li resultaran útils per a altres situacions de la vida diària

Existeixen unes parcel·les de la vida dels xiquets on és molt important establir rutines i hàbits. L'alimentació, el somni i la higiene són els primers hàbits que han d'aprendre els xiquets.

Establir itineraris i respectar les rutines diàries atorga una gran quantitat de beneficis entre els quals es destaquen:

  • Incentivar hàbits d'organització.
  • Augmentar i afavorir el desenvolupament de l'autonomia.
  • Generar seguretat i estabilitat.
  • Afavorir un ambient de tranquil·litat.
  • Transformar l'ambient en un lloc predictible i, per tant, baixar els nivells d'incertesa i ansietat.

Tindre una rutina preestablida amb hàbits positius i comptar amb l'ajuda de tots els integrants de la família per a la seua formació a través de l'exemple els permetrà als més xicotets saber com actuar i al seu torn podran:

  • Anticipar el que ve i manejar l'ansietat.
  • Adaptar-se fàcilment a diferents situacions.
  • Seguir un ritme de vida organitzat, que els servirà quan arriben a l'edat adulta.
  • Aprendre que hi ha normes i límits que respectar.
  • Els xiquets aprenen a evitar conflictes innecessaris, doncs en tindre clara una rutina, entenen que cada cosa té el seu moment apropiat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Fer un rellotge de rutines per a xiquets pot ser de molta utilitat.

Els xiquets, especialment els xiquets xicotets, tenen major memòria visual que auditiva. Per això, l'ús d'un rellotge amb imatges personalitzat ajudarà molt perquè els xiquets sàpiguen a quina hora han de fer cadascuna de les seues rutines o activitats diàries. Per a la seua elaboració hem de ser creatius, utilitzar imatges i suports visuals.

Finalment s'ha de ser flexible, i se li ha d'explicar al xiquet quan les rutines poden trencar-se, per exemple els caps de setmana la rutina pot ser diferent perquè no han d'anar al col·legi i els pares no han d'anar a treballar.

 Pilar Rubert Saura- Coordinadora

Integradora Social

Dilatada experiència en projectes destinats a xiquets/es que presenten necessitats educatives especials.

Coordinadora de la major part dels Campus Natura que s'han realitzat fins a l'actualitat.