La responsabilitat dels xiquets/es

LA RESPONSABILITAT DELS XIQUETS/ES escrit per Alicia Fonfría Moreno, psicòloga de XiCaEs

La responsabilitat és la capacitat de prendre decisions i assumir les conseqüències de les accions que duem a terme, dirigit a un objectiu últim: el bé propi i el dels altres. La responsabilitat és un valor que es va adquirint. Mitjançant la imitació de l'adult i l'aprovació social que comporta actuar de manera responsable, la responsabilitat és un valor que es va adquirint gradualment. Això significa que és un procés que requereix temps i esforç per part dels pares i els educadors, però que té un gran valor al llarg de la vida.

De vegades resulta complicat establir les coses què pot fer un xiquet en funció de l'edat. A continuació, us presentem en aquesta taula com fomentar la responsabilitat segons l'edat del xiquet.

De 2  a 3 anys

És una edat en la qual encara no s'ha desenvolupat l'autocontrol, per la qual cosa els resulta difícil diferenciar les conductes adequades i les inadequades. En aquest rang d'edat podem realitzar aquestes accions, sempre col·laborant amb l'adult:

Guardar la seua roba (sabatilles, pijama).

Posar o llevar coses concretes de la taula (p. ex., tovallons).

De 3 a 4 anys

En aquesta edat l'autocontrol està més instaurat, es comporten en funció del càstig o la recompensa, saben ordenar les coses, i són capaços d'observar a l'adult i actuar per imitació. Les tasques que poden realitzar són:

Preparar elements senzills de la taula (coberts, plats, etc.).

Vestir-se i desvestir-se només.

De 4 a 5 anys

Continua imitant a l'adult, però ara ja mostra més iniciativa per a realitzar conductes com vestir-se, recollir joguets o comportar-se adequadament en funció del context. En aquesta edat pot:

Parar taula al complet.

Realitzar algun encàrrec dins de l'entorn familiar.

És més autònom en el menjar i en la cura personal (pot calçar-se, llavar-se, anar al bany sol).

Entre 5 i 6 anys

Encara que necessita la guia de l'adult, és convenient donar dues alternatives per a raonar-li quina és la conducta adequada i quina no. A més, en aquesta edat és capaç d'assimilar més normes i actuar en conseqüència. Pot realitzar el següent:

Llevar la pols.

Recollir la taula.

Prepara la seua roba per a vestir-se.

Entre 6 i 7 anys

Pot i deu preparar-se els materials per a realitzar una activitat.

Encara es guia per les normes i hàbits de l'adult.

Aprén normes socials relacionades amb la salutació, el comiat, l'agraïment, etc.

Va adquirint la noció de justícia i comprén les normes morals amb exemples.

8 anys

Pot organitzar-se en la distribució del temps, dels diners i dels jocs.

Comença a adquirir autonomia personal i pot controlar els seus impulsos.

Hem de mostrar una actitud que afavorisca la iniciativa i mantenir-nos amb una certa exigència al mateix temps.

Entre 9 i 10 anys

Pot encarregar-se d'alguna tasca domèstica i ha de realitzar-la amb responsabilitat i una certa correcció.

Entre 11 i 12 anys

La influència dels amics té molt pes i la seua conducta està molt influenciada pel comportament que observa en els seus amics.

Té sentit de la responsabilitat, tracta de complir les seues obligacions i es fa més flexible en els seus judicis.

També podem observar com la seua conducta pot ser millor quan està fora del context familiar.

Per últim, cal resaltar que aquestes etapes que acabem de veure han d'entendre's de manera flexible, ja que cada xiquet i xiqueta té el seu propi procés d'aprenentatge i interioritza la informació de manera diferent i amb temps diferents.

Alicia Fonfría Moreno- Psicòloga

Llicenciada en Psicologia en el 2008. Màster en Psicologia General Sanitària i Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia.

Trajectòria professional: Investigadora de l'UJI durant quatre anys treballant amb pacients amb dany cerebral adquirit i malalties neurodegeneratives.

En l'actualitat treballa amb pacients amb esclerosi múltiple, persones amb discapacitat intel·lectual i xiquets amb trastorns del neurodesenvolupament en el projecte Xicaes.