Desmontant mites

DESMUNTANT MITES escrit per Claudia Sánchez Redondo, logopeda de XiCaEs

MITE: L'autisme és una malaltia

REALITAT: L'autisme no és una malaltia, és un trastorn d'origen neurobiològic que està relacionat amb el desenvolupament del sistema nerviós i del qual actualment es desconeixen les causes. La persona amb TEA no està malalta pel que aquest trastorn li acompanyarà en totes les etapes de la seua vida.

MITE: Les persones amb TEA (Trastorn específic del llenguatge) no es comuniquen

REALITAT: La variabilitat entre les persones amb TEA és molt gran i cadascun presenta unes característiques diferents. Es comuniquen però no totes ho fan de la mateixa manera. Igual que hi ha algunes que es comuniquen amb llenguatge oral, unes altres precisen de suports i recursos com a Sistemes Alternatius o Augmentatius de Comunicació.

MITE: La paràlisi cerebral és una malaltia neurodegenerativa

REALITAT: La lesió no és progressiva. És una malaltia estàtica, si va a pitjor ja no és una paràlisi cerebral. El xiquet que pateix paràlisi cerebral va canviant perquè creix encara que la lesió que pateix serà la mateixa amb 5 mesos que amb 20 anys.

MITE: La paràlisi cerebral només es produeix per problemes durant el part

REALITAT: La lesió cerebral resultant de falta d'oxigenació del cervell pot ocórrer abans, durant o bé mesos o anys després del part. Les seqüeles d'altres patologies com puga ser infeccions cerebrals (meningitis), embòlies, vessaments i hemorràgies cerebrals… tenen una simptomatologia semblant a la paràlisi cerebral.

MITE: Existeixen diferents mites en la Síndrome de Down

REALITAT: La Síndrome de Down ocorre per la presència d'un cromosoma 21 extra pel que no existeixen diferents graus de S. de Down simplement es té o no es té. Cada persona amb S. de Down té unes característiques físiques, unes capacitats i una personalitat pròpia influïda per l'herència genètica i els factors ambientals i educatius.

MITE: Hi ha una predisposició genètica a tindre hij@s amb Síndrome de Down

REALITAT: En el 99% de casos la síndrome de Down es produeix de manera completament aleatòria i no està demostrada l'existència d'algun factor genètic que predispose a tindre un fill o filla amb síndrome de Down.

MITE: Les persones amb S. de Down són com a xiquets i es comporten com a tal

REALITAT: Tenen un desenvolupament personal, no lligat a les dificultats d'aprenentatge, igual que la resta de la població i passen per les diferents etapes de desenvolupament pel que no és just tractar a les persones adultes amb S. de Down com als xiquets.

MITE: La comunicació Augmentativa i Alternativa (CAA) entorpeix o evita l'evolució de la parla

REALITAT: El llenguatge oral sempre sol ser la primera alternativa i mitjà de comunicació però en molts casos no és possible aconseguir-ho o bé, el llenguatge és limitat i no li permet a la persona poder expressar-se i comunicar-se amb l'entorn que els envolta. Un/a xiquet/a incapaç de comunicar efectivament està privat de moltes activitats i pateix risc de retard en el desenvolupament cognitiu, social i emocional. Per la qual cosa és important estimular el llenguatge oral i veure fins a on es pot treballar però sempre que el requerisca, és necessari establir un sistema de comunicació alternatiu o augmentatiu per a garantir una comunicació funcional.

MITE: Els xiquets necessiten tindre unes certes capacitats per a beneficiar-se amb la Comunicació Augmentativa i Alternativa.

REALITAT: Aquest és un dels mites que més controvèrsia suposa en l'actualitat. És important saber que NO hi ha prerequisits cognitius o altres que siguen necessaris perquè un xiquet use CAA.

Claudia Sánchez Redondo- Logopeda

Grau en Logopèdia en la Universitat de València. Especialitzada en logopèdia clínica en mal neurològic i en teràpia miofuncional.

Trajectòria professional: logopeda en una clínica amb xiquets/es amb dificultats d'aprenentatge.

Actualment treballa en Xicaes, tractant amb els xiquets/es que tenen alterada la comprensió i/o producció del llenguatge, la parla, la veu, trastorns orofacials mitjançant teràpia miofuncional i alteracions en la deglució.