Logopedia i audició

LOGOPEDIA I AUDICIÓ escrit per Claudia Sánchez Redondo, logopeda de XiCaEs

Com pot ajudar-te el logopèdia en la reeducació auditiva?

El llenguatge s'adquireix mitjançant l'exposició de sons. Des de la infantesa aprenem paraules que escoltem al nostre voltant. No sols és el llenguatge el que depèn de la capacitat de sentir, també influeixen en la capacitat de llegir i escriure i en les habilitats socials.

Quan apareix una pèrdua auditiva, podem observar com apareixen repercussions en l'adquisició de la llengua oral i en els aspectes relacionats en la comunicació, per tant, l'audició és el procés que ens possibilita aprendre, desenvolupar i interioritzar el llenguatge oral de manera natural.
La pregunta més habitual que es fan els pares és, què passa si el meu fill no sent? La resposta que més encaixaria amb aquesta pregunta és la següent: si el teu fill no sent, les repercussions que tindrà seran que rebrà de manera parcial i per via visual la informació del seu entorn, el llenguatge oral no podrà serà aprés de manera natural, convertint-se en una parla poc intel·ligible. Podríem trobar problemes en el comportament per falta de comprensió del que ocorre al seu voltant.

Quan hi haja sospita d'aquests símptomes, és important acudir a un especialista ràpidament per a evitar o minimitzar aquestes repercussions o alteracions relacionades amb el llenguatge. La detecció precoç, el diagnòstic i el tractament primerenc són absolutament imprescindibles. La hipoacúsia consisteix en la disminució de la sensibilitat auditiva que afecta a cau d'orella, podent presentar-se de manera unilateral, quan afecta un solo sentit o bilateral en cas que afecte a tots dos. En cas que existisca una sordesa profunda, i sempre que el otorinolaringòleg i els diferents especialistes ho consideren, es procedirà a un implant coclear. Aquest consisteix en un aparell que transforma els senyals acústics en senyals elèctrics que estimulen el nervi auditiu. Aquests senyals elèctrics són processades a través de les diferents parts de què consta l'Implant Coclear.

Com reeducar la pèrdua auditiva?

Els programes d'entrenament auditiu segueixen 5 nivells o etapes de teràpia, de menor a major dificultat, partint del fet que els models i esquemes auditius dels quals disposen els bebès i xiquets xicotets amb hipoacúsia són simples i incomplets, o fins i tot poden mancar d'aquests.

Es comença per una fase de detecció de presència o absència de so, passant per etapes intermèdies de discriminació entre estímuls iguals o diferents, identificació de patrons auditius com la duració, ritme, intensitat i identificació d'oposicions fonètiques o fonològiques i etapes de reconeixement d'elements dins de grups oberts, per a finalitzar amb la comprensió, processament i descodificació del llenguatge per via auditiva amb l'última finalitat d'aconseguir-se una comunicació interactiva.

El sentit de l'audició permet la percepció dels sons, però serà el raonament i processament de l'input auditiu mitjançant funcions cognitives superiors el que possibilite la comprensió i producció de la parla. Per a una completa estimulació lingüística, la intervenció logopèdica ha d'incidir també en totes les àrees que componen el llenguatge, treballant a nivell fonètic-fonològic, potenciant el desenvolupament lèxic i morfosintàctic i reforçant aspectes pragmàtics.

El sentit de l'audició permet la percepció dels sons, però serà el raonament i processament de l'input auditiu mitjançant funcions cognitives superiors el que possibilite la comprensió i producció de la parla. Per a una completa estimulació lingüística, la intervenció logopèdica ha d'incidir també en totes les àrees que componen el llenguatge, treballant a nivell fonètic-fonològic, potenciant el desenvolupament lèxic i morfosintàctic i reforçant aspectes pragmàtics.

El principal objectiu és aconseguir que la persona amb pèrdua auditiva accedisca a la parla oral. La funció de la logopèdia en la rehabilitació de l'estimulació auditiva va relacionada amb la col·laboració d'altres persones implicades en l'atenció, amb la fi comuna de millorar el rendiment auditiu.

Claudia Sánchez Redondo- Logopeda

Grau en Logopèdia en la Universitat de València. Especialitzada en logopèdia clínica en mal neurològic i en teràpia miofuncional.

Trajectòria professional: logopeda en una clínica amb xiquets/es amb dificultats d'aprenentatge.

Actualment treballa en Xicaes, tractant amb els xiquets/es que tenen alterada la comprensió i/o producció del llenguatge, la parla, la veu, trastorns orofacials mitjançant teràpia miofuncional i alteracions en la deglució.