Lectura fàcil

LECTURA FÀCIL escrit per Pilar Rubert Saura, coordinadora de XiCaEs

Definició oficial

Mètode que recull un conjunt de pautes i recomanacions relatives a la redacció de textos, al disseny i maquetació de documents i a la validació de la comprensibilitat d'aquests, destinat a fer accessible la informació a les persones amb dificultats de comprensió lectora.

A poc a poc, aquesta modalitat ha anat guanyant terreny, però encara existeix un gran desconeixement sobre aquest tema. Explicarem de forma resumida en què consisteix:

Lectura fàcil, que també es pot trobar amb les sigles L.F.

La lectura fàcil és un mètode de redacció o adaptació que permet una lectura i comprensió més senzilla d'un contingut, tant en el seu llenguatge com en el format en el qual es presenta. Es tracta d'una manera d'eliminar aquells obstacles que impedeixen a algunes persones accedir a determinats serveis com l'educació, cultura, transport i oci.

No s'ha de confondre l’ús de llenguatge senzill i clar amb l’ús de llenguatge infantil o massa col·loquial. El tret essencial és que la informació no siga confusa i que estiga ben estructurada.

Els textos en lectura fàcil no sols van dirigits a persones amb discapacitat intel·lectual, sinó també a persones amb baixa formació cultural o problemes de tipus social. També poden servir als immigrants o persones amb dificultat de llenguatge.

Per a realitzar un text en lectura fàcil cal seguir diverses pautes, les més importants són les següents:

 • Sempre utilitzar frases curtes.
 • És important evitar frases en negatiu.
 • Evitar l’ús de molts números, i si es posen, millor en número que en lletra.
 • No utilitzar metàfores o comparacions que puguen ser confuses.
 • Utilitzar un missatge a transmetre en cada frase.
 • Encadenar les frases l'una amb l'altra perquè la persona puga seguir el fil de la informació.
 • Incloure imatges o pictogrames (imatges més paraules que definisquen el que apareix en imatge) que facen una associació d'idees més fàcil de comprendre el contingut que s'està llegint.
 • Aquelles paraules complexes que no puguem simplificar, ja siga pel tipus de contingut, pel context o per què el text requerisca la seua utilització i aprenentatge. Utilitzar tants exemples com siguen necessaris per al seu enteniment.

Per què és necessària la LF?

 • Perquè l'accés a la lectura i a la informació és un dret i una necessitat social.
 • Perquè llegir és un plaer que permet compartir idees, pensaments i experiències.
 • Perquè molts textos tenen un excés de tecnicismes, una sintaxi complexa i una presentació poc clara.
 • Perquè més del 30% de la població té dificultats lectores.

Un document es considera de lectura fàcil, i es pot identificar com a tal amb el logo europeu de la lectura fàcil, només si una vegada creat ha sigut validat per un validador.

Un validador és una persona amb discapacitat intel·lectual o amb dificultats de comprensió que s'ha format en les normes i les pautes de la lectura fàcil i que, per tant, té la capacitat de validar aquest document després de comprovar que el text adaptat s'entén.

Existeixen ja recursos i biblioteques en línia que permeten la descàrrega gratuïta en PDF de llibres i documents en lectura fàcil.

La pròpia Constitució Espanyola en versió lectura fàcil és un clar exemple de com un document, a priori complex per a la majoria de les persones, pot, implementant pautes d'accessibilitat, arribar a ser senzill i amigable per a tots.

 Pilar Rubert Saura- Coordinadora

Integradora Social

Dilatada experiència en projectes destinats a xiquets/es que presenten necessitats educatives especials.

Coordinadora de la major part dels Campus Natura que s'han realitzat fins a l'actualitat.