Afàsia

AFÀSIA escrit per Claudia Sánchez Redondo, logopeda de XiCaEs

Què és l'afàsia?

L'afàsia apareix quan una persona pateix un dany cerebral i les zones encarregades de la producció i comprensió del llenguatge queden afectades. Aquesta dificultat pot desenvolupar-se a poc a poc (com en cas d'una malaltia neurològica progressiva) o pot ocórrer de sobte.

L'afàsia pot aparèixer pura o en conjunt amb una altra simptomatologia com la disàrtria, apràxia de la parla, dificultats en lectura i escriptura…

L'afàsia ocorre principalment en persones majors, pel fet que és més probable que siguen aquestes les que pateixen un dany cerebral per ictus que en xiquets i/o adolescents. Encara que també pot ocórrer en aquesta població per traumatismes cranioencefàlics o tumors cerebrals.

Existeixen diferents tipus d'afàsia, però a grans trets podríem classificar-los en dos grups: l'afàsia de Broca i l'afàsia de Wernicke.

  • Afàsia receptiva o de Wernicke: La persona pateix dificultats per a comprendre el llenguatge, tant parlat com escrit. Encara que escolta la veu del seu interlocutor o pot veure les paraules escrites en un paper, no aconsegueix entendre el que escolta o llig -el que es coneix com Alexa-. A més, sol parlar amb fluïdesa i amb un ritme natural, però les frases resulten confuses, sense coherència i a vegades estan compostes per paraules que no estan relacionades entre si. Tot això ocorre sense que la persona siga conscient que el que diu no té sentit i no s'adonen que els altres no els entenen. El mateix succeeix en escriure.
  • Afàsia expressiva o de Broca: La persona afectada per aquesta mena d'afàsia sol entendre el significat de les paraules i sap què desitja respondre, però troba dificultats per a trobar les paraules adequades. Parla sense fluïdesa ni ritme, amb molt d'esforç, amb oracions molt curtes i ometent paraules. Malgrat això, el seu discurs té sentit per a si mateixa i els oïdors solen poder entendre el que volen expressar. Generalment, elles poden comprendre millor el que els altres els volen dir que el que elles poden expressar. Se solen adonar dels seus problemes per a expressar-se i poden veure's afectades anímicament per això. També solen ser incapaços d'escriure. Aquestes persones solen associar una dificultat de moviment en la part dreta del seu cos.

Les persones amb afàsia sovint veuen enormes millores en les seues habilitats de llenguatge i comunicació en els primers mesos, fins i tot sense tractament. No obstant això, en molts casos, després d'aquest període de recuperació inicial encara queda una mica d'afàsia. En aquests casos, la teràpia de la parla i el llenguatge s'utilitzen per a ajudar els pacients a recuperar la seua habilitat per a comunicar-se amb logopedes especialitzats.

Cal dir, que és important la immediatesa en aquests casos, ja que com hem dit, moltes vegades la millora ocorre de manera natural, però moltes altres no, per tant, el poder comptar amb teràpies enfocades a la millora des del primer moment comporta millors resultats.

El/la logopeda haurà de planificar un programa d'intervenció que s'ajuste a les necessitats específiques de cada pacient amb uns objectius clars. En aquests casos, el logopeda també haurà de prestar el suport necessari a les famílies, ajudar-los i facilitar pautes que els servisquen d'ajuda per a afavorir la comunicació amb el seu familiar contribuint a la millora del seu entorn social.

Claudia Sánchez Redondo- Logopeda

Grau en Logopèdia en la Universitat de València. Especialitzada en logopèdia clínica en mal neurològic i en teràpia miofuncional.

Trajectòria professional: logopeda en una clínica amb xiquets/es amb dificultats d'aprenentatge.

Actualment treballa en Xicaes, tractant amb els xiquets/es que tenen alterada la comprensió i/o producció del llenguatge, la parla, la veu, trastorns orofacials mitjançant teràpia miofuncional i alteracions en la deglució.