La fisioteràpia enfocada a la insuficiència respiratòria

LA FISIOTERÀPIA ENFOCADA A LA INSUFICIÈNCIA RESPIRATÒRIA escrit per Estela García Martín, Terapeuta Ocupacional i Fisioterapeuta de XiCaEs

La insuficiència respiratòria és l'afectació per falta d'oxigen en la sang o per l'excés de diòxid de carboni en aquesta. Això dificulta l'aportació d'oxigen als òrgans i estructures del nostre cos els quals veuen afectat el seu funcionament normal.

Què pot causar insuficiència respiratòria?

Principalment aquelles malalties que afecten la respiració, tant aquelles que afecten directament els pulmons com el COVID-19, la EPOC (malaltia obstructiva crònica), fibrosi quística, pneumònia o embòlies pulmonars. També poden afectar la respiració aquelles malalties que alteren músculs o nervis com la Esclero-*sis Lateral Amiotròfica (ELA), distròfia muscular, Accidents Cerebrovasculars (ACV) o lesions en la medul·la espinal. Cal destacar alguna condició que afecte els ossos de la caixa toràcica i aquesta veja afectat el seu espai (columna, costelles o estèrnum) com pot ser l'escoliosi. Finalment, també pot produir-se per la inhalació de fums o intoxicacions etíliques.

Quins són els símptomes de la insuficiència respiratòria?

Depenen de quin siga la causa i dels nivells d'oxigen i diòxid de carboni en sang. Un nivell baix d'oxigen en sang pot causar la dificultat per a respirar, sensació de falta d'aire i fins i tot la pell dels llavis i les ungles poden prendre un color blavós. Nivells alts de diòxid de carboni poden causar que la respiració siga accelerada i fins i tot confusió. En els casos més greus, la insuficiència respiratòria pot causar arrítmies en el cor o que la persona perda el coneixement si al cervell o al cor no els arriba el suficient oxigen.

Com es diagnostica?

Es realitzen exàmens físics que inclouen per part del metge realitzar auscultació dels pulmons, escoltar el cor per si existeix arrítmia, a més de l'observació en la coloració de llavis i ungles.

A més s'utilitzen generalment dues proves de diagnòstic:

- La oximetria de pols que utilitza un xicotet sensor que mesura la quantitat d'oxigen en sang. Aquesta sol col·locar-se en la gemma dels dits.
- La gasometria arterial que consisteix a mesurar nivells d'oxigen i de diòxid de car-bo en una mostra de sang arterial. Generalment s'extrau la mostra de l'art-ria que passa per la nina.
- La radiografia de tòrax.
- Si hi ha sospita d'arrítmia es realitza l'electrocardiograma.

Quins tractaments s'utilitzen?

Els tractaments depenen de si és aguda (curt termini) o crònica (en curs), el nivell de gravetat i la causa que produeix la insuficiència respiratòria.

Alguns dels tractaments més utilitzats depenent de la seua gravetat són:
- La teràpia amb oxigen
- La traqueotomia, només si és una insuficiència molt greu, ja que implica intervenció quirúrgica.
- Ventiladors que tiren aire cap als pulmons i extrauen el diòxid de carboni.

Ací és on entra la fisioteràpia respiratòria, la qual té com a objectiu millorar la capacitat pulmonar, disminuir la sensació de falta d'aire i millorar la qualitat de vida de la persona amb insuficiència respiratòria mitjançant una rehabilitació pulmonar.

Les tècniques de fisioteràpia respiratòria estan indicades des del moment d'hospitalització, tant en planta com en les unitats de vigilància intensiva, i una vegada donada l'alta.

Alguns dels exercicis que es realitzen apareixen en les següents imatges:

 

Estela García Martín- Terapeuta Ocupacional i Fisioterapeuta

Graduada en Teràpia Ocupacional i Fisioteràpia per la Universitat Catòlica Sant Vicent Màrtir de València.

Trajectòria professional: terapeuta ocupacional en centres per a persones amb malalties mentals i en una escola infantil inclusiva. Fisioterapeuta en una clínica privada.

Actualment treballa en Xicaes realitzant intervencions de Teràpia Ocupacional i Fisioteràpia amb els xiquets i les seues famílies.