Hipersensibilitat sensorial en festes

HIPERSENSIBILITAT SENSORIAL EN FESTES escrit per Pilar Rubert Saura, coordinadora de XiCaEs

Els xiquets amb TEA solen patir hipersensibilitat sensorial de tal forma que les sensacions normals són percebudes amb una intensitat intolerable, alguna cosa que empitjora en períodes festius pel soroll comú i excessiu.

Els sorolls excessius de música o petards, les aglomeracions, fins i tot les olors provoquen a persones amb TEA un gran nivell d'ansietat i estrés degut a una sobrecàrrega sensorial, alliberant els neurotransmissors propis de l'estrés i generant un gran nivell d'alteració conductual i emocional que provoca diferents respostes com: tapar-se les oïdes, inquietud, irascibilitat, por, rabietes, fugides…

Tot això els fa associar aquestes situacions a males experiències. En alguns casos s'arriba fins i tot a associar on s'han viscut, per la qual cosa posteriorment s'ha fins i tot de canviar de trajecte per a anar al col·legi, per exemple, i no passar pel carrer on han tingut aqueixes sensacions, per a evitar desencadenar una crisi.

Moltes famílies amb xiquets amb TEA busquen estratègies per a protegir-los, preparant-los amb antelació durant dies, o busquen llocs allunyats per a passar les festes i així evitar exposar-los als sorolls, però no sempre és possible. Per això us deixem uns consells ja que s'acosten les les nostres festes patronals:

  • Proveir al xiquet d'uns cascos o taps per a eixir al carrer, ja que això reduirà en gran manera la intensitat a uns certs estímuls auditius (petards, bombetes, xarangues…)
  • Vestir el xiquet amb peces interiors ajustades perquè li proporcionen una certa pressió corporal, la qual cosa els pot ajudar a baixar el seu nivell d'estrés
  • Anticipació visual mitjançant imatges (pictogrames) de les situacions: avançant-nos a les situacions que s'enfrontarà. També es pot mostrar a través de pantalles (ordinador, tauleta, etc.) situacions on hi haja aquest tipus d'estímuls
  • Proporcionar de manera adaptada al xiquet un model de resposta adequat a cada situació desagradable per a ell/ella
  • No insistir ni forçar a aquests xiquets a participar en les situacions que coneixem els són desagradables
  • Allunyament: Si succeeix de manera no esperada, allunyar-se de la font de soroll.
  • Per a afavorir la dessensibilització i tolerància a tots aquests estímuls, seria recomanable treballar amb mesos d'antelació des d'un servei especialitzat (Teràpia Ocupacional - Psicologia).

 Pilar Rubert Saura- Coordinadora

Integradora Social

Dilatada experiència en projectes destinats a xiquets/es que presenten necessitats educatives especials.

Coordinadora de la major part dels Campus Natura que s'han realitzat fins a l'actualitat.