Funcions executives en el TEA

FUNCIONS EXECUTIVES EN EL TRANSTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA escrit per Alicia Fonfría Moreno, psicòloga de XiCaEs

QUÈ SÓN LES FUNCIONS EXECUTIVES?

Les funcions executives són un constructe que engloba un ventall d'habilitats com la planificació, memòria de treball, inhibició, control d'impulsos, flexibilitat cognitiva, generació d'alternatives, iniciació i autoregulació de la conducta.

En el trastorn de l'espectre autista (TEA) els processos que es troben més afectats són:

Planificació: és la capacitat per a identificar i organitzar una seqüència d'esdeveniments amb la finalitat d'aconseguir una meta específica.

Les persones amb TEA presenten dèficit de planificació comparats amb persones neurotípiques, mostrant dificultats en habilitats de planificació i memòria de treball.

Flexibilitat cognitiva: La flexibilitat cognitiva és l'habilitat per a canviar a un pensament o acció diferent en funció dels canvis que ocorren en les situacions o contextos.

En els xiquets que presenten autisme viuen les situacions desconegudes amb rebuig i molta angoixa a causa de les dificultats que presenten en la generació de nous esquemes cognitius. Així, s'observa un comportament molt predictible, amb poca iniciativa i creativitat, donant lloc a rituals i rutines.

Inhibició de resposta: es refereix a la capacitat d'inhibir accions no desitjades i és fonamental per a la regulació i el control de la conducta, la seua flexibilitat i adaptació.

La dificultat per a inhibir accions o pensaments abans o durant l'exercici d'una activitat, s'observarà perseveración, rigidesa i persistència.

INTERVENCIÓ

Les dificultats que s'observen en els xiquets amb autisme donen lloc a una disfunció executiva que pot afectar el desenvolupament de les seues habilitats adaptatives en la vida diària. A continuació es detallaran algunes activitats que es poden dur a terme per a intervindre en el funcionament executiu:

Establir objectius clars i seqüenciats

Per a aconseguir un objectiu específic, és important seqüenciar en xicotets passos i anar avaluant si s'aconsegueixen de manera adequada.

Elaboració d’autoinstruccions

Les autoinstruccions és un sistema en el qual el xiquet o la xiqueta es dóna pautes a si mateix per a realitzar una activitat determinada. Aquest sistema permet que siga el xiquet el que actúe de guia de la seua pròpia execució, fomentant la seua autonomia. Els passos a seguir serien els següents:

1r L'adult fa una tasca davant del xiquet i alhora es va parlant a si mateix, dient els passos en veu alta, els dubtes, les possibilitats i les estratègies

2n El xiquet/a és qui fa la tasca i l'adult torna a donar les autoinstruccions en veu alta

3r El propi xiquet/a qui fa la tasca i va verbalitzant (dient en veu alta) els passos que va donant

4t Finalment, quan ja està prou entrenat, el xiquet/a en lloc de dir el que va fent en veu alta, es parla a si mateix però en veu baixa i és capaç de generar pensaments-guia

Planificar activitats de la vida diària per a afavorir la seua autonomia

Les rutines diàries poden convertir-se en una eina valuosa per a treballar les funcions executives. Imaginem que volem que el xiquet o la xiqueta aprenga a parar taula. Per a això podem desgranar l'objectiu en passos seqüencials més senzills, fins a aconseguir que ho realitze de manera autònoma:

Parar taula

  1. Posar les estovalles
  2. Posar els coberts, els gots i els tovallons
  3. Posar el plat de menjar

Per a dur a terme qualsevol tipus d'intervenció és necessari que utilitzem ordres clares i directes, per a assegurar la comprensió de la informació. A més, hem de donar el temps necessari per a poder fer la tasca, sense cap mena de pressió. Finalment, els suports visuals sempre han d'estar presents, ja que només la pauta verbal és més possible que es perda. Així, les imatges permeten una major comprensió i integració de la informació, i, en definitiva, una major autonomia.

Alicia Fonfría Moreno- Psicòloga

Llicenciada en Psicologia en el 2008. Màster en Psicologia General Sanitària i Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia.

Trajectòria professional: Investigadora de l'UJI durant quatre anys treballant amb pacients amb dany cerebral adquirit i malalties neurodegeneratives.

En l'actualitat treballa amb pacients amb esclerosi múltiple, persones amb discapacitat intel·lectual i xiquets amb trastorns del neurodesenvolupament en el projecte Xicaes.