Activitat física beneficiosa per a tots els xiquets

ACTIVITAT FÍSICA BENEFICIOSA PER A TOTS ELS XIQUETS escrit per Pilar Rubert Saura, coordinadora de XiCaEs

L'activitat física és molt beneficiosa per a tots els xiquets. Fer exercici no sols potencia aquest hàbit positiu per a la seua salut i benestar, sinó que és clau en el seu desenvolupament i aprenentatge.

La recomanació per als pares de xiquets amb discapacitat és que inculquen als seus fills aquest hàbit des de xicotets. Això els ajuda a eixir de la seua rutina, convertint-se en una de les seues expressions d'oci que, alhora, serveix com a teràpia i, en molts casos, també com a rehabilitació.

Molts pares tenen por perquè pensen que els seus fills no són capaços de realitzar activitats físiques sense risc a danyar-se, però res més lluny de la realitat: amb activitats adaptades a les seues capacitats, els beneficis seran palpables. Assessora't sobre quines són les activitats físiques més beneficioses en el seu cas.

Què és esport adaptat?

S’entén per esport adaptat aquella activitat física i esportiva que comporte modificacions en les seues regles, en els seus elements participatius i en les seues característiques perquè totes les persones tinguen l'oportunitat de practicar esport.

En la pràctica esportiva adaptada es troba un ventall de possibilitats que abasta a totes les persones que presenten diversitat funcional motora, sensorial i intel·lectual, presentant també diferents modificacions tenint en compte els graus d'afectació.

Beneficis de l'esport adaptat

  • El desenvolupament físic amb la pràctica d'activitat física adaptada a les necessitats particulars
  • La inclusió
  • La sensibilització de la societat davant aquesta realitat tan esquiva
  • La ruptura de barreres arquitectòniques
  • Treball en equip
  • Canalitzar energia
  • Les noves amistats
  • Els nous reptes i motivacions

La pràctica d'esport es pot començar des d'edats primerenques i no hi ha una edat concreta per a deixar de fer-ho, sinó que es pot practicar tota la vida.

 Pilar Rubert Saura- Coordinadora

Integradora Social

Dilatada experiència en projectes destinats a xiquets/es que presenten necessitats educatives especials.

Coordinadora de la major part dels Campus Natura que s'han realitzat fins a l'actualitat.