Dona treballadora i discapacitat

DONA TREBALLADORA I DISCAPACITAT escrit per Pilar Rubert Saura, coordinadora de XiCaEs

Ser dona treballadora i presentar una discapacitat significa doble discriminació i que es reflecteix amb una taxa d'atur de set punts superior a la de la població sense discapacitat. (INE, 2020).

La cerca d'una ocupació estable i degudament remunerada suposa un difícil repte per a gran part de la població espanyola, però en el cas del col·lectiu de dones amb discapacitat és missió impossible. Per la qual cosa un gran nombre d'elles renuncien a intentar trobar ocupació perquè estan convençudes que mai ho aconseguiran a causa de la seua discapacitat i com a resultat un 23% viu en situació de pobresa.

Des d'inicis de la pandèmia hi ha hagut un canvi de tendència i el treball en gran manera s'ha virtualitzat, desencadenant que augmente encara més la falta d'oportunitats laborals per a aquest col·lectiu.

En 1995 (Pequín, la Xina) en la Quarta Conferència sobre la Dona, es va aprovar una declaració que va resultar un impuls per a l'apoderament de les dones i xiquetes de tot el món. Però malgrat els avanços, el canvi continua sent lent i, ho és més si cap, per a les dones amb discapacitat perquè continuen estant infravalorades i relegades. Tenen menys opcions d'accedir a la igualtat d'oportunitats.

Per tot això, demanem que quan es parle de la dona treballadora, es tinga en compte a la dona amb discapacitat que vol i necessita treballar, però que l'entorn social presenta prejudicis i estereotips com a base de discriminació i que els afecta minvant-los oportunitats per a això. Elles també demanen una ocupació digna, igualtat salarial per a poder ser també persones actives i independents econòmicament. Que el dia 8 de març també siga el seu dia, que es visibilitze la seua problemàtica.

Per a saber com se sent una dona que presenta discapacitat davant aquestes situacions, parlem amb Reme Osuna, Insertora Laboral i amb un 35% de discapacitat.

Reme ens explica el seu punt de vista respecte a aquesta situació: "done fe dels prejudicis importants existents en el mercat laboral cap a les dones amb discapacitat i lamente que, malgrat disposar d'una formació acadèmica suficient, la meua vida laboral està marcada per la temporalitat.

Les dones amb discapacitat ens enfrontem a un gran repte a l'hora de formar part en el món laboral. Lluitem  per la igualtat d'oportunitats pel fet de ser dona, amb l'agreujant afegit de presentar discapacitat.

Demanem trencar els prejudicis, que les empreses ens tinguen en compte a l'hora de contractar personal, ja que podem millorar el clima laboral. A més presentem alta motivació per a treballar, afany de superació personal, capacitat per a afrontar nous reptes, gran interés i disposició per a aprendre. Les empreses obtindran una millora de la seua reputació corporativa, promouran el treball en equip, possibilitaran un compromís major amb els valors,  aprendran a ser més inclusius i a acceptar la diversitat, oferint una igualtat d'oportunitats".

 Pilar Rubert Saura- Coordinadora

Integradora Social

Dilatada experiència en projectes destinats a xiquets/es que presenten necessitats educatives especials.

Coordinadora de la major part dels Campus Natura que s'han realitzat fins a l'actualitat.