El dolor crònic, abordatge actiu

EL DOLOR CRÒNIC, ABORDATGE ACTIU escrit per Estela García Martín, Terapeuta Ocupacional i Fisioterapeuta de XiCaEs

El dolor crònic és un problema de salut en el qual una de cada cinc persones del món conviu amb algun dolor constant, difícil de tractar i eliminar. La possibilitat de curació es redueix quan no hi ha una causa aparent que puga explicar aqueix dolor. En molts altres casos es deu a patologies com l'artrosi o la fibromiàlgia, les quals són difícils de tractar.

Quan considerem que es tracta d'un dolor crònic?

Parlem de dolor crònic quan es manifesta el dolor en un període de 3 a 6 mesos, o fins i tot més temps, i no respon bé als tractaments més freqüents. La percepció del dolor pot ser subjectiva, ja que les persones tenim diferents llindars de dolor. Per tant, hi ha persones que suporten més el dolor i altres que menys. El que sí que és cert és que un dolor crònic pot ser molt incapacitant.

Una manera de poder suportar el dolor és la comprensió d'aquest, ja que és la manera de perdre la por al dolor i als moviments que el poden augmentar, però que al seu torn ajuden en la recuperació d'aquest.

Com intervé la fisioteràpia?
Els fisioterapeutes recomanen que un professional valore al pacient i es pauten exercicis terapèutics encaminats a millorar la mobilitat, la força i l'equilibri. Amb això la percepció del dolor és la pròpia evolució.

El realitzar els exercicis terapèutics i conèixer el dolor d'un mateix permet adaptar-se millor als canvis en el sistema nerviós a causa dels diferents estímuls que percep el cos. Els estímuls cognitius, sensorials i motors del tractament permeten reconduir els canvis i en la mesura del possible es redueix el dolor i la percepció d'aquest.

A més, existeixen diverses tècniques en fisioteràpia per al tractament del dolor crònic com són: la teràpia manual, la termoteràpia, electroteràpia, fisioteràpia invasiva, l'estimulació transcraneal o l'ús de realitat virtual.

Finalment, cal esmentar que les estratègies d'afrontament actiu del dolor en Atenció Primària suposen una revolució a l'hora d'abordar el dolor crònic i a més propicien la participació del pacient en el procés terapèutic, empoderant i facilitant el coneixement d'eines que milloren la qualitat de vida i permeten revertir els processos de perpetuació del dolor.

Estela García Martín- Terapeuta Ocupacional i Fisioterapeuta

Graduada en Teràpia Ocupacional i Fisioteràpia per la Universitat Catòlica Sant Vicent Màrtir de València.

Trajectòria professional: terapeuta ocupacional en centres per a persones amb malalties mentals i en una escola infantil inclusiva. Fisioterapeuta en una clínica privada.

Actualment treballa en Xicaes realitzant intervencions de Teràpia Ocupacional i Fisioteràpia amb els xiquets i les seues famílies.