Dificultats d’aprenentatge

DIFICULTATS D'APRENENTATGE escrit per Pilar Rubert Saura, coordinadora de XiCaEs

Entre el 9% i el 16% de la població escolar pateix algun trastorn de l'aprenentatge, que es defineix com una dificultat específica per a l'adquisició d'un aprenentatge, malgrat una instrucció convencional, nivell d'intel·ligència i oportunitats socioculturals adequades.

Aquestes dificultats sempre han existit. No obstant això, actualment comptem amb troballes i investigacions que ens permeten identificar i analitzar aquests casos.

No tots aprenem ni de la mateixa manera, ni al mateix ritme. Per tant hem d'adaptar l'educació tenint en compte les dificultats i les necessitats. Hi ha xiquets que per a arribar a un punt similar al de “els seus iguals” han de fer un gran esforç.

Les D.A. (Dificultats d'Aprenentatge) s'associen a una de les primeres causes de fracàs escolar. En el col·legi és on se solen detectar més sovint. L'escola concentra aquelles coses que poden ser difícils per al xiquet: llegir, escriure, matemàtiques, escoltar, parlar, raonar, etc. Així doncs, una detecció precoç permetrà fer una bona intervenció tant en les matèries a reforçar com a nivell emocional, sent aquest últim apartat de summa importància ja que pot ocasionar en el xiquet:

 • Tristesa
 • Frustració
 • Decepció
 • Problemes conductuals
 • Baixa autoestima
 • Falta de motivació
 • Símptomes físics com a maldecaps i estómac
 • Adopció de l'actitud del “No m'importa” com a forma d'evasió.

Els pares juguen un paper important en la part emocional. Els xiquets són molt conscients de com els pares els perceben, ajustant-se moltes vegades a les expectatives dels seus progenitors. Per això és primordial que els pares tinguen les expectatives adequades.

El reforç positiu és sens dubte una motivació per a les dificultats d'aprenentatge. Ressaltar les coses que fan bé, fins i tot les més xicotetes, millora l'estat d'ànim i augmenta la confiança. Trobar una cosa en la qual el xiquet se senta bé, que li done sensació de domini, generarà que augmente la seua autoestima tendint a repercutir en altres àrees.

Senzills consells que poden ajudar a promoure la seua motivació:

 • Utilitza un llenguatge que l’encoratge, l’anime
 • Identifica't amb el xiquet, veient també la situació des del seu punt de vista
 • Ofereix-li opcions raonables per a triar
 • Fomenta els seus talents i interessos
 • Quan una situació no dóna resultats, canvia la manera d'abordar-la
 • Reavalua quantes vegades siga necessari
 • Ajuda al xiquet a fixar-se metes específiques. És més fàcil i motivador si s'anoten en un paper i es col·loquen en un lloc visible, perquè es vegen cada dia. Celebra els assoliments amb el xiquet

I finalment, recorda que si per als pares és difícil acceptar que el seu fill presenta dificultats en l'aprenentatge, per al xiquet ho és més quan veuen que “s'estan quedant enrere” en comparació amb els seus companys de classe.

Reforça les seues dificultats d'aprenentatge, però mai t'oblides de reforçar les seues emocions.

 Pilar Rubert Saura- Coordinadora

Integradora Social

Dilatada experiència en projectes destinats a xiquets/es que presenten necessitats educatives especials.

Coordinadora de la major part dels Campus Natura que s'han realitzat fins a l'actualitat.