Dia Universal de la Infància

DIA UNIVERSAL DEL XIQUET/A escrit per Pilar Rubert Saura, coordinadora de XiCaEs

El 20 de Novembre de 1959 l'ONU  aprovava la Declaració dels drets del Xiquet. Eixe mateix 20 de novembre, però de 1989 se celebrava la Convenció sobre Els Drets del Xiquet. Dos motius pels quals hui se celebra el Dia Universal del Xiquet.

M'agradaria començar aquest text amb una frase extreta del Pla d'Acció del Cim Mundial a favor de la Infància: "No hi ha causa que meresca més alta prioritat que la protecció i el desenvolupament del xiquet, de qui depenen la supervivència, l'estabilitat i el progrés de totes les nacions i, de fet, de la civilització humana". (Pla d'Acció del Cim Mundial a favor de la Infància, 30 de setembre de 1990).

A dia d’avui, any 2023, malgrat l'avanç, encara queda molt per fer. Encara ens enfrontem a injustícies que afecten especialment les xiquetes i xiquets amb discapacitat, així com a xiquets i xiquetes en situacions desfavorables i vulnerables a tot el món. Per això, és un dia per a cridar l'atenció sobre la importància que té el compliment i compromís de treball diari que faça realitat tots i cadascun dels drets dels xiquets, tant de hui com de les generacions futures.

Dins dels 54 articles acordats en La Convenció sobre Els Drets del Xiquet, destaquem l'Article 23 que es refereix als drets dels xiquets amb discapacitat.

Totes les xiquetes i xiquets que pateixen alguna discapacitat física, sensorial o psíquica, tenen dret a gaudir d'una vida plena i decent en condicions que asseguren la seua dignitat, li permeten arribar a valdre's per si mateixos i faciliten la participació activa en la comunitat. Els xiquets amb discapacitat tenen dret a rebre atencions especialitzades que, en la mesura del possible, hauran de ser gratuïtes. Les autoritats encoratjaran i asseguraran l'assistència adequada del xiquet o de la xiqueta amb discapacitat.

Es necessita molt de suport i ajudes econòmiques en la majoria dels casos. És per això, tasca de tots facilitar l'accés a aquestes ajudes a les persones que el necessiten i aconseguir que el xiquet/a puga desenvolupar-se amb millor qualitat de vida.

Els estats signants d'aquesta Convenció es comprometen a presentar al Comité informes sobre les mesures adoptades per al compliment dels drets reconeguts en la Convenció, així com els progressos a l'hora de gaudir d'eixos drets.

La societat ha de col·laborar amb els xiquets més vulnerables perquè els seus drets siguen reconeguts i garantir el seu benestar i desenvolupament.

Tal com declara la plataforma de Drets Humans, el dia 20 de novembre cal recordar i reivindicar amb rotunditat un dret fonamental: «Que tots els xiquets prosperen!»

 Pilar Rubert Saura- Coordinadora

Integradora Social

Dilatada experiència en projectes destinats a xiquets/es que presenten necessitats educatives especials.

Coordinadora de la major part dels Campus Natura que s'han realitzat fins a l'actualitat.