Dia Mundial del Síndrome de down

DIA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN escrit per Claudia Sánchez Redondo, logopeda de XiCaEs

“És imprescindible detectar les dificultats en la parla i el llenguatge i intervindre el més prompte possible”

Quines són les principals dificultats de comunicació, parla i llenguatge en les persones amb Síndrome de Down?

Les persones amb Síndrome de Down presenten un conjunt d'anomalies motores (malaptesa motora, hipotonia, hiperlaxitud…), cognitives (atenció, memòria, percepció, planificació…), socials (nivell d'interacció sota) i lingüístiques.

El 95% de la població amb Síndrome de Down presenta alteracions en el llenguatge en diversos nivells: intel·ligibilitat, articulació (a causa de la hipotonia), fluència, veu, dificultats respiratòries que puguin afectar la producció del llenguatge i trastorns de la musculatura orofacial que pot alterar el procés de deglució.

El perfil lingüístic de les persones amb aquesta Síndrome seria el següent:

  • Retard en l'adquisició de vocabulari a conseqüència d'un subdesenvolupament en la memòria a curt termini.
  • Llenguatge més pobre: ús limitat de formes verbals, escassos pronoms, substitucions i omissions
  • Ús de la comunicació no verbal com puguin ser els gestos o mirades, per a suplir les manques en la comunicació verbal
  • Millor comprensió del llenguatge que expressió

Intervenció logopèdica

La intervenció ha de realitzar-se diàriament treballant paral·lela i intensivament aspectes de comunicació, parla i llenguatge. En l'àrea del llenguatge establirem objectius tant per a l'expressió com per a la comprensió. És important que el treball a l'aula de suport tingui continuïtat a l'aula del nen i en la llar. És per això que hem de trobar moments per a la coordinació. Amb una bona feina precoç i una estimulació constant, les persones amb Síndrome de Down poden arribar a adquirir un bon nivell lingüístic.

Claudia Sánchez Redondo- Logopeda

Grau en Logopèdia en la Universitat de València. Especialitzada en logopèdia clínica en mal neurològic i en teràpia miofuncional.

Trajectòria professional: logopeda en una clínica amb xiquets/es amb dificultats d'aprenentatge.

Actualment treballa en Xicaes, tractant amb els xiquets/es que tenen alterada la comprensió i/o producció del llenguatge, la parla, la veu, trastorns orofacials mitjançant teràpia miofuncional i alteracions en la deglució.