Bilingüisme

BILINGÜISME escrit per Maria Goterris Cerisuelo, logopeda de XiCaEs

El bilingüisme és la capacitat que tenim les persones de comunicar-nos en dues o més llengües diferents. Es pot desenvolupar des de les primeres etapes de la infància, en el període d'adquisició del llenguatge, sempre que estiguem exposats a un context cultural o a una sèrie de circumstàncies que requerisquen que coneguem i utilitzem més d'una llengua. A més, una vegada superat aquest període d'adquisició del llenguatge podem continuar aprenent nous idiomes.

Però, és beneficiós que els xiquets cresquen en entorns bilingües? I si presenten alguna condició especial del neurodesenvolupament, podran aprendre diverses llengües de manera simultània?

Parlar i entendre més d'un idioma té molts beneficis tant a nivell acadèmic com social, emocional i cognitiu. L'única diferència significativa que existeix entre xiquets bilingües i monolingües es troba en els primers anys de l'adquisició del llenguatge, ja que els xiquets que estan exposats a diverses llengües no les diferencien: coneixen paraules en tots dos idiomes, però no saben identificar quines paraules utilitzen en l'un o l'altre. No obstant això, això desapareix amb els anys i el desenvolupament de la capacitat cognitiva els ajuda a distingir i classificar el vocabulari adquirit i també a diferenciar un idioma d'un altre.

Si ens centrem en els xiquets amb TEA o altres trastorns del neurodesenvolupament que creixen en ambients bilingües, trobem que estar en contacte amb diverses llengües no suposa barreres addicionals en el desenvolupament del llenguatge ni obstaculitza el poder avançar en cap de les seues àrees. Des de la logopèdia s'aconsella utilitzar en la mesura que siga possible aquell idioma que li resulte més familiar per a facilitar la interacció, no obstant això, si el xiquet ha estat exposat a totes dues llengües des del període de l'adquisició del llenguatge, podrà comprendre sense majors dificultats missatges en els dos idiomes.

Maria Goterris Cerisuelo- Logopeda i psicòloga

Logopeda i psicòloga per la Universitat Catòlica de València San Vicente Mártir.

"Me fa molta il·lusió formar part de l'equip de XiCaEs i poder ajudar i donar suport als xiquets i les seues families des de l'àmbit profesional de la logopedia".