L’autoestima en els xiquets

L'AUTOESTIMA EN ELS XIQUETS escrit per Alicia Fonfría Moreno, psicòloga de XiCaEs

Quan parlem d'autoestima ens referim al conjunt de factors cognitius i emocionals que delimiten la concepció que tenim de nosaltres mateixos. L'opinió que tinguem de nosaltres mateixos i com creiem que els altres ens veuen, determina l'actitud positiva o negativa cap a un mateix. Si la persona s'accepta a si mateix i se sent amb seguretat per a afrontar reptes i responsabilitats que li sorgisquen en el dia a dia, es podria dir que té una autoestima alta. En canvi, la persona amb una autoestima baixa, es veu a si mateix de manera negativa, considerant-se incapaç d'afrontar tasques o situacions.

Fomentar l'autoestima en els xiquets i que desenvolupen una identitat positiva d'ells mateixos és fonamental. A continuació us donem una sèrie de pautes per a enfortir l'autoestima dels més xicotets:

-Ser conscients de les seues habilitats. Realitzar comentaris sobre pensaments positius sobre la seua conducta, habilitats i capacitats.
-Elogiar les conductes positives. És important no ridiculitzar als xiquets ressaltant sempre el negatiu, perquè el missatge final que transmetem és que són ‘xiquets dolents’ i no saben comportar-se d'una altra forma que no siga negativa. És per això que hem de posar en relleu cada conducta positiva i anar formant una identitat en la qual té cabuda comportar-se de manera adequada.
-Tolerar la frustració. Les coses no sempre ixen com un espera i podem sentir que hem ‘perdut’. És importantíssim que es troben davant aquestes situacions perquè aprenguen que la vida també significa que no sempre es guanya i han d'aprendre a perdre.
-Fomentar l'autonomia personal. Donar responsabilitats i oportunitats d'aprendre coses noves els donarà l'oportunitat no sols de fomentar la seua capacitat d'aprenentatge, sinó que també seran conscients que poden aprendre moltes coses, reforçant així el seu autoconcepte i autoeficàcia.
-Dir-los coses agradables, verbalitzar-los l'orgull que sentim cap a ells, valorar les seues opinions i aportacions és importantíssim perquè sàpiguen que són importants per a nosaltres.

Per a finalitzar, us deixem a través d'aquest enllaç, una sèrie de contes dirigits a fomentar l'autoestima en xiquets de 6 a 12 anys.

https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=3841

Alicia Fonfría Moreno- Psicòloga

Llicenciada en Psicologia en el 2008. Màster en Psicologia General Sanitària i Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia.

Trajectòria professional: Investigadora de l'UJI durant quatre anys treballant amb pacients amb dany cerebral adquirit i malalties neurodegeneratives.

En l'actualitat treballa amb pacients amb esclerosi múltiple, persones amb discapacitat intel·lectual i xiquets amb trastorns del neurodesenvolupament en el projecte Xicaes.