Atenció precoç un dret universal, gratuït, públic i de qualitat

ATENCIÓ PRECOÇ UN DRET UNIVERSAL, GRATUÏT, PÚBLIC I DE QUALITAT escrit per Maria José Jorge, psicòloga de XiCaEs

S'entén per Atenció precoç el conjunt d'intervencions dirigides a la població infantil de 0-6 anys, a la família i a l'entorn, que tenen per objectiu donar resposta el més prompte possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els xiquets amb trastorns en el seu desenvolupament o que tenen el risc de patir-los.

Aquesta intervenció es duu a terme a través de diferents àmbits d'actuació en els quals intervenen professionals de l'Atenció precoç, com els diferents Serveis Socials, els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció precoç (CDIAT), els Serveis Educatius i els Serveis Sanitaris.

Ja en 2021 es denunciava per part de la GAT, Federació Espanyola d'Associacions de Professionals d'Atenció precoç, la disparitat enorme entre les 17 comunitats autònomes respecte a les places públiques, els professionals, i sobretot la disparitat quant al nombre de menors atesos, alhora que es reclamava l'eliminació de les llistes d'espera en Atenció precoç.

En Atenció precoç no poden existir les llistes d'espera, ja que durant l'espera ocorren moltes coses, tant en el neurodesenvolupament del xiquet com en aspectes concernents a la família. A Espanya s'està atenent al voltant d’entre el 4% i el 10% dels xiquets entre 0 i 6 anys, que són els que necessiten algun tipus d'intervenció. Segons Jose Luis Peña, neuropediatra i president de la GAT, fa falta una llei de mínims que aconseguisca que l'Atenció precoç siga universal, pública i gratuïta.

Quant a la Comunitat Valenciana, segons dades anteriors a la pandèmia, s'estava atenent, no arriba a un 20% dels xiquets amb necessitats en atenció precoç. Al novembre de 2020 la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives va admetre que hi havia 1.400 xiquets en llista d'espera. Segons Elena Albert, directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental del Govern Valencià, en declaracions a l'inici del passat curs escolar 2021-2022, afirmava que des de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (CIPI) s'havien triplicat els recursos en atenció precoç des de 2015. També va declarar que per a aquell curs escolar estava previst treballar en el desenvolupament i futura posada en marxa d'un programa d'atenció al desenvolupament infantil conjuntament amb els ajuntaments per a coordinar els recursos professionals de les àrees implicades, així com la implantació del protocol de coordinació entre els professionals de l'Atenció precoç.

Les noves exigències de la instrucció 3/2022 del 29 de Juliol del 2022 de la CIPI que regula les actuacions en Atenció precoç va ser el motiu pel qual el passat 20 d'Octubre, al voltant de 61 centres van secundar la vaga promoguda per l'Associació de Professionals Atenció precoç de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu que es deixe d'exigir actuacions en detriment de la qualitat de l'Atenció precoç. Aquesta qualitat passa per reconèixer el pes de l'atenció indirecta dels professionals en els serveis i la disminució de la ràtio, així com deixar a criteri tècnic dels professionals dels serveis l'assignació del nombre de sessions setmanals que ha de rebre el xiquet/a.

El temps per a dedicar a la coordinació amb centres escolars i sanitaris, les valoracions de desenvolupament i l'elaboració d'informes, així com el temps de coordinació de l'equip del servei no és menys important que el que es dedica a l'atenció del xiquet/a i la seua família, i que, amb les noves exigències, es veuen reduïdes a costa del compliment de sessions anuals que s'han de realitzar d'obligat compliment en atenció directa. Respecte a la ràtio, des dels CAT s'ha fet un esforç per augmentar aquesta i poder així atendre els xiquets en llista d'espera, un esforç que ha de ser puntual i excepcional davant una situació de necessitat originada en els últims anys i no convertir-se en una situació normalitzada, perquè per a res és desitjada la ràtio actual en un servei de qualitat.

Des de XICAES, un projecte de Fundació Caixa Rural Vila-real, donem suport a programes que faciliten l'accés universal, públic i gratuït de l'atenció precoç als xiquets de 0 a 6 anys, a les seues famílies i al seu entorn sense que aquests repercutisquen negativament en la qualitat del servei que presta aquests programes. Secundem que s'amplie el nombre de places en els CAT, així com que s'òbriguen centres nous que permeten eliminar les llistes d'espera d'aquest grup tan vulnerable de la societat com són els xiquets amb trastorns en el seu desenvolupament i les seues famílies, i xiquets amb el risc de patir-los.

Maria José Jorge Esteve- Psicòloga

Llicenciada en Psicologia a la Universitat Jaume I. Especialista en Desenvolupament Infantil i Atenció precoç.

Trajectòria professional: Àmplia experiència en suport a persones afectades de paràlisi cerebral i patologies afins. 

Actualment treballa com a psicòloga en XiCaEs realitzant intervencions amb xiquets amb capacitats especials i les seues famílies.