La importància de l’anticipació en els xiquets que presenten TEA

LA IMPORTÀNCIA DE L'ANTICIPACIÓ EN ELS XIQUETS QUE PRESENTEN TEA escrit per Pilar Rubert Saura, coordinadora de XiCaEs

L'anticipació és l'acció d'avançar-se a un esdeveniment abans que ocórrega. En el cas de xiquets que presenten TEA, és preparar-los i informar-los que ocorrerà alguna cosa que està fora de la seua rutina.

Majoritàriament aquests xiquets presenten alteracions en la flexibilitat mental, solen tindre un pensament rígid, dèficit en les funcions executives (planificació, organització), tendència a tindre rutines molt marcades. Com a conseqüència mostren irritabilitat als canvis i apareixen els problemes de conducta.

És de summa importància anticipar un esdeveniment nou, o tot allò que arrisque el control de les seues rutines. Els suports visuals són els grans aliats per a aquest fi, és a dir presentar gràficament, ja siga amb fotos, dibuixos o imatges, les activitats que es realitzaran.

Els suports visuals contribueixen al maneig o control de conductes disruptives o inadequades. Anticipar esdeveniments nous rebaixa el nivell d'ansietat i estrés. En els canvis de rutina li presentem un pictograma o imatge prèviament treballat, si el xiquet té un major nivell de compressió li expliquem que hi haurà un canvi.

Com anticipar-nos?

Fent ús de suports visuals

Són molt útils els pictogrames, fotografies reals de l'acció o objecte, dibuixos...

Els pictogrames són imatges o signes que representen un objecte, acció o missatge. Aquests són suports visuals per a ajudar aquelles persones que tenen dificultat en la comunicació, és un sistema de comunicació augmentatiu o alternatiu.

Anticipar verbalment

Xiquets amb major comprensió. Li expliquem el canvi o nou esdeveniment en la rutina

En quines situacions hem de treballar l'anticipació?

Les següents situacions són exemples dels canvis més rellevants que hem d'anticipar mitjançant diferents tècniques com: l'ús de reforç, programes de reforçament diferencial, reforçadors i altres procediments de modificació de conducta.

Anticipar abans de demandar instrucció o tasca

Anticipar que activitats que els agraden acabaran. Retirada del reforçador, que en aquest cas és una activitat divertida. Aquest és un motiu alt de problemes de conducta, perquè no comprenen perquè l'activitat divertida finalitza, ja que estem canviant d'una activitat reforçant a una menys reforçant.

Anticipar activitats inesperades o noves

Anticipar canvis d'un lloc a un altre. Eixir o entrar en una habitació, classe o lloc...

Dies festius

Li vam mostrar el calendari i li marquem el dia que veurà un canvi. Per exemple: ‘Hui en comptes d'anar al col·legi ens quedem a casa’.

Cites o cites mèdiques

Li expliquem en què consistirà la cita mèdica amb imatges, ho marquem en el calendari.

Si mai ha anat a la perruqueria, encara que li ho expliqueu amb imatges i ho comprenga no sabem com reaccionarà. És aconsellable si és possible visitar el lloc primer i veure possibles pors o inseguretats, per a poder abordar-los més tard.

De la mateixa manera fem per a qualsevol cita, en el cas que siga possible.

Vacances o aniversaris

Marquem els dies i esdeveniments en un panell d'anticipació o calendari.

Es poden crear rutines des de què es desperta: vestir-se, desdejunar, usar el bany… fins que es gita al llit. No hi ha un manual sobre en quines rutines hem de posar més l'accent. Partim de les característiques i necessitats de la persona.

Tant les rutines com l'anticipació en els xiquets que presenten TEA serveixen d'ajuda per a comprendre i estructurar el món que els envolta, però igual que qualsevol altre aspecte, hem de tindre en compte que ambdues no funcionaran des del primer moment, perquè aquestes ajudes en si mateixa necessiten un aprenentatge inicial, que una vegada adquirit, facilitarà la consecució de les seqüències diàries.

 Pilar Rubert Saura- Coordinadora

Integradora Social

Dilatada experiència en projectes destinats a xiquets/es que presenten necessitats educatives especials.

Coordinadora de la major part dels Campus Natura que s'han realitzat fins a l'actualitat.