Teràpies XiCaEs

El dilluns 6 de setembre, XiCaEs reprén les teràpies individualitzades dirigides a xiquets amb necessitats educatives especials.

Si vols que el teu fill/a reforce alguna àrea, pots inscriure’l sol·licitant cita prèvia al telèfon 659 859 712 o en el correu electrònic xicaes@fundaciocaixarural.org. Les renovacions i noves inscripcions es realitzaran de manera presencial en la cinquena planta del Centre Social de la Fundació.

QUINES TERÀPIES OFERIM?

-Reeducació logopèdica

-Reeducació pedagògica

-Teràpia ocupacional

-Fisioteràpia

-Reforç emocional per a les famílies

Qualsevol necessitat que detecte en el seu fill/a, no dubte a consultar a les nostres professionals.