Targeta Sanitària Preferent

TARGETA SANITÀRIA PREFERENT escrit per Pilar Rubert Saura, coordinadora de XiCaEs

Entre la població que utilitza els serveis sanitaris trobem pacients que presenten una major vulnerabilitat, que poden tindre impediments per a l'accés als serveis sanitaris, la qual cosa repercuteix negativament en l'estat emocional i conducta d'aquestes persones.

Amb la finalitat de garantir una assistència adequada a les seues necessitats, fa ja alguns anys que existeix la Targeta Sanitària Preferent. Aquesta targeta es crea per a pacients amb síndromes, trastorns o malalties mentals, la situació de les quals fa que la llarga espera per a ser atesos es complique per a ells.

La Targeta Sanitària Preferent s'identifica amb el distintiu AA en el SIP, significa: acompanyament, accessibilitat i suport.

Quins són els avantatges de la Targeta Sanitària Preferent?

- Seran atesos de manera prioritària en els Centres de Salut, Centres d'Especialitats, Consultes externes, Urgències i Hospitals, respectant l'hora en la qual han sigut citats, de manera que romanguen en els centres sanitaris el menor temps possible (sempre que una emergència no ho impedisca).

- Podran ser acompanyats en tot moment pels seus cuidadors en les visites i proves que hagen de realitzar (quan la situació clínica ho permeta).

- Les cites seran coordinades per a reduir els temps d'estada de pacient i cuidador.

Com i on obtindre aquesta targeta?

- Pot sol·licitar-se en el Centre de Salut de referència del pacient i en els punts en els quals es tramiten les targetes SIP.

- Per a obtindre el distintiu AA, és necessari aportar un document expedit pel metge de capçalera, pediatra o especialista que tracta al pacient, en el qual conste que s'ha de proporcionar una targeta d'aquestes característiques.

On obtindre informació sobre aquesta targeta?

- En el taulell de cita prèvia del Centre de Salut, preguntant al personal d'administració.

- En els Serveis d'Atenció al Pacient (SAIP).

- Cridant al telèfon d'informació sanitària, Conselleria de Sanitat.

A ningú ens agrada fer cua en urgències o veure com es retarda la llista d'espera en el Centre de Salut, però pensem que en persones de major vulnerabilitat no es tracta d'una pèrdua de temps o un enuig per impuntualitat, va més enllà. Aquestes persones poden passar per situacions realment traumàtiques en aquesta mena d'entorns.

No es tracta d'atorgar un privilegi, si no de donar resposta a una necessitat.

 

 Pilar Rubert Saura- Coordinadora

Integradora Social

Dilatada experiència en projectes destinats a xiquets/es que presenten necessitats educatives especials.

Coordinadora de la major part dels Campus Natura que s'han realitzat fins a l'actualitat.