Teràpia miofuncional

 TERÀPIA MIOFUNCIONAL  escrit per Claudia Sánchez Redondo, logopeda de XiCaEs

La teràpia miofuncional és una especialitat dins de la logopèdia que s'encarrega de rehabilitar mitjançant tècniques i maniobres les alteracions existents en el sistema orofacial que intervenen tant en la fonació i producció de la parla, com en les funcions respiratòria i deglutòria, així com modificar patrons musculars inadequats.

Quin objectiu té la teràpia miofuncional?

A trets generals, la teràpia miofuncional, pretén ensenyar nous models o patrons neuromotores de comportament esquelètic i muscular que poden arribar a ser generalitzats, equilibrant i/o compensant les estructures òssies compromeses.

Quan hem d'aplicar la teràpia miofuncional?

La teràpia miofuncional és susceptible a totes les patologies que presenten desajustaments o dificultats en la musculatura encarregada de la fonació, de la deglució, masticació i/o respiració.

  • Patologies funcionals com a dislàlies
  • Malformacions facials, cranials i bucals
  • Patologies neuromusculars com disfagia o disàrtria
  • Seqüeles quirúrgiques després de ACV o TCE
  • Cirurgies de tumors de cara o coll
  • Tècniques d'alimentació en pacients amb malalties neurodegeneratives
  • Correcció de mals hàbits orals com la succió digital, la succió labial…
  • Millorar l'estètica facial
  • Alteracions en la ATM

Teràpia miofuncional i ortodòncia

La teràpia miofuncional és de gran ajuda per al ortodoncista ja que fa possible un període de tractament més curt facilitant la seua labor, sobretot si comença abans de la instauració d'aquests, ja que reinstaura el balanç muscular orofacial normal. L'ortodòncia serveix de poc si el mal hàbit no s'ha solucionat, ja que en molts casos, una vegada acabada la teràpia d'aparells pot tornar a aparèixer el mal hàbit.

Hi ha investigacions publicades que indiquen que la teràpia miofuncional oral és efectiva en la modificació dels desordenes esmentats anteriorment per això, per a aconseguir els objectius és necessari la detecció precoç de les alteracions i un tractament adequat, ja que els músculs orofacials influeixen en el desenvolupament craniofacial i per això els anys de creixement d'aquests òrgans són els més importants perquè en el curs dels mateix, la persona adopte els hàbits correctes contribuint a un creixement i desenvolupament adequats.

Claudia Sánchez Redondo- Logopeda

Grau en Logopèdia en la Universitat de València. Especialitzada en logopèdia clínica en mal neurològic i en teràpia miofuncional.

Trajectòria professional: logopeda en una clínica amb xiquets/es amb dificultats d'aprenentatge.

Actualment treballa en Xicaes, tractant amb els xiquets/es que tenen alterada la comprensió i/o producció del llenguatge, la parla, la veu, trastorns orofacials mitjançant teràpia miofuncional i alteracions en la deglució.