Els socis de Caixa Rural Vila-real aproven els comptes de l’entitat

Els socis de Caixa Rural Vila-real van aprovar ahir per la vesprada els comptes anuals de l’entitat en l’assemblea general celebrada en el seu Centre Social. Enguany l’assemblea s’ha desenvolupat amb els condicionants provocats per la pandèmia de la Covid-19, per la qual cosa l’assistència presencial s’ha limitat per a garantir les condicions de seguretat. En conjunt més de 200 socis, entre assistents i representats, han donat el seu vist-i-plau a la gestió realitzada durant 2019.

El president de Caixa Rural Vila-real, Enric Portalés, ha destacat la baixada de la morositat “que s’ha produït gràcies a la gestió continuada del risc i a les provisions que hem anat fent al llarg de l’any”. Els actius dubtosos es van reduir un 18% en 2019, la qual cosa va comportar una baixada de dos punts en la taxa de morositat.

Portalés també ha posat l’accent en la reducció de les despeses d’explotació, amb una caiguda interanual del 7,7%, “principalment en altres despeses d’administració pels processos de transformació digital i d’implantació de nous models d’atenció comercial, amb l’objectiu de rendibilitzar la xarxa comercial i oferir el millor servei al client”.

Quant a l’evolució del negoci en l’entitat, el president ha significat l’increment del mateix durant l’exercici 2019, per la qual cosa “considerem que ha sigut un any positiu en l’evolució econòmica de la Caixa”. A tancament de 2019, la xifra de balanç és de 390.575 milers d’euros.

El negoci de balanç, exclusivament de clients minoristes, aconsegueix un import de 562.166 milers d’euros, gràcies a l’evolució positiva del crèdit a la clientela i al dinamisme dels recursos minoristes, que superen la xifra de l’any anterior i se situen en 356.207 milers d’euros. Els fons d’inversió s’han incrementat en un 14,6%. La renda fixa i variable, amb un augment del 14%, fan que els recursos fora de balanç experimenten un increment del 10,5%, situant-se en 45.341 milers d’euros.

Els recursos minoristes gestionats van arribar en 2019 a 401.548 milers d’euros, la qual cosa va suposar un increment d’un 1,2% respecte a l’exercici anterior. El crèdit a la clientela brut va aconseguir els 205.959 milers d’euros, malgrat la constant caiguda dels actius dubtosos. El ritme de creixement del crèdit a la clientela es va situar en el 2,9%.

Segons Portalés, l’entitat compta amb una cartera diversificada, repartida quasi al 50% entre el segment minorista i el corporatiu. També ha destacat com a rellevant un increment interanual del capital social del 24,7%, arribant a la xifra de 10.760 milers d’euros. La recuperació d’actius i la millora interanual dels resultats de la gestió i venda d’actius improductius han permés a Caixa Rural Vila-real dotar les provisions i obtindre un resultat després d’impostos de 419 milers d’euros.

En l’assemblea també s’ha aprovat la reelecció de nous càrrecs en el Consell Rector de l’entitat. D’aquesta manera, han sigut triats per a formar part del mateix en els pròxims quatre anys Enric Rerverter Andreu, Ana Rosario Petit Ortells, Maria Dolores Broch Arnau i Manuel Martínez Torrecilla com a titulars. Vanesa Bonet Torán s’incorpora com a suplent.

Centenari de l’entitat
L’exercici de 2019 ha sigut també el de la celebració del centenari de Caixa Rural Vila-real. Un ampli programa d’actes va permetre reconéixer la trajectòria de l’entitat en aquest últim segle. “D’aquesta celebració quedarà en la nostra memòria la figura del llaurador que la Fundació Caixa Rural Vila-real va cedir a la ciutat i que tots podem admirar a les portes de l’oficina de la plaça de l’Ajuntament”, va afirmar Enric Portalés.

El compromís social, cultural i de promoció econòmica del territori es van potenciar en 2019 des de la Fundació de l’entitat, tal com s’ha fet en els últims anys. La inclusió i la protecció assistencial, la potenciació associativa, la cultura, l’esport, la formació, el suport i la digitalització de les petites empreses i l’impuls de l’emprenedoria són alguns dels camps impulsats per la Fundació.