Caixa Rural Vila-real, a través de la seua Fundació, obri el termini perquè les associacions i entitats socials que vulguen optar a les ajudes que atorga l’entitat puguen presentar les seues sol·licituds. Per a això s’habilitarà un formulari en la pàgina web de Fundació Caixa Rural, que els col·lectius hauran d’emplenar entre el 7 de gener i el 21 de febrer.

L’any passat la Fundació de l’entitat va subvencionar els projectes de més de 70 entitats socials per un total de 35.000 euros, que van permetre donar suport a la labor humanitària que realitzen les associacions de Vila-real.

L’objectiu d’aquestes ajudes és patrocinar activitats i projectes impulsats per entitats i associacions de caràcter social, col·laborant amb elles en el treball que realitzen al llarg de l’any. Les peticions s’avaluaran conforme a les bases publicades i a l’adequació del projecte a aquestes. La resolució de la convocatòria es comunicarà durant el mes de març, amb un termini de quinze dies per a esmenar o reformular les mateixes si escau. Les ajudes queden condicionades a l’execució del projecte i a la justificació del mateix segons el model que els serà facilitat.

Consulta les bases del concurs ACÍ

*En cas de dubte es poden ficar en contacte amb nosaltres a través del 964 53 86 57 

 

Emplena el següent formulari per a sol·licitar una subvenció de Fundació Caixa Rural Vila-real

Complete el siguiente formulario


AsistencialDeportivaReligiosaCulturalEducativaOtro


Proyecto 1


Proyecto 2


Proyecto 3

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a un fichero de responsabilidad de Fundació Caixa Rural Vila-real y que puedan ser cedidos a terceros y que sean tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y contratar la relación entre ambas partes. Asimismo, declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndome a Fundación Caixa Rural Vila-real, en la plaza la Vila, núm. 2, CP 12540 Vila-real - Castellón; o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico info@fundaciocaixarural.org

He leído y acepto las condiciones