-Aconseguir tenir un centre de referència provincial, amb l’ajuda i suport a aquest col·lectiu i mostrar a la població una visió més àmplia i per tant més humana i respectuosa.

-Tenir un centre que siga capaç d’autofinançar-se i complir amb les finalitats establides en aquest projecte.

-Arribar a acords amb professionals que puguen realitzar activitats als xiquets (fisioterapeuta, terapeuta Ocupacional, psicòleg, audició i llenguatge, tècnic en animació, tècnic alimentació, administratiu-comptable).

-Crear dos grups de voluntaris, un que puga acudir a activitats que es realitzen entre setmana, i un altre per a activitats que es realitzen els dissabtes.

-Crear la unitat de respir familiar.

-Realitzar escoles lúdic-esportives en els períodes de vacances escolars.