• Suport des del departament de comunicació de Fundació Caixa Rural Vila-real per a donar visibilitat al seu projecte.
  • Espai de treball i dret a gaudir de totes les activitats formatives de caràcter empresarial impulsades per la Fundació.
  • Consultoria pro-bono d'Efecte Social al guanyador per a revisar l'estratègia, pla financer, preparació, presentació, etc. L'objectiu d'aquesta consultoria pro-bono és ajudar i preparar al projecte guanyador, així com acostar-li a possibles inversors.