Aquest programa educatiu ofereix més de 150 cursos de gran qualitat i varietat, distribuïts en 25 àrees d'aprenentatge d'actualitat i interès general: tecnologies de la informació i la comunicació, mitjans audiovisuals, energia, ecologia, idiomes, salut, educació, emprenedoria i gestió empresarial; que es van renovant i adaptant a les demandes i els suggeriments de les institucions participants i de l'alumnat.

Està dirigit a tot tipus de públic, major de 18 anys, amb motivació cap al reciclatge professional o el seu desenvolupament cultural. Però, especialment, a aquelles persones amb més dificultats per accedir a la formació presencial a les aules; per distància geogràfica, escassetat de temps, càrregues familiars, etc.

Avantatges:

Aula Mentor garanteix flexibilitat horària i temporal, de manera que l'alumnat puga adaptar el curs al seu ritme d'aprenentatge particular. A més, disposa d'un suport i seguiment adequat i constant al llarg del curs a través de la figura d'un/a tutor/a,  que resoldrà els dubtes i qüestions que li puguen anar sorgint a l'alumne en menys de 48 hores.

La matrícula és pràcticament simbòlica, 48 €, i dóna dret a 2 mesos d'accés a la plataforma virtual.

Una vegada superat el curs, després de superar un examen presencial que ha de realitzar-se en les instal·lacions Aula Mentor, s'obté un certificat expedit pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. En el cas de Vila-real, l'espai físic de l'Aula Mentor és troba a l'Aula de Noves Tecnologies de la Fundació (plaça de la Vila, 2, Vila-real, Castelló).

La matrícula està oberta durant tot l'any, excepte en Nadal i a l'agost, i dóna dret a:

  • Accés a una Taula de Treball virtual
  • Materials didàctics en diferents suports
  • Ajuda pedagògica d'un/a tutor/a (docent) a través del correu electrònic de la plataforma
  • Ajuda tècnica i informàtica de l'administrador del curso
  • Agenda
  • Activitats i exercicis obligatoris i opcionals
  • Autoavaluacions i avaluació final
  • Contacte amb altres alumnes del curs

Per a més informació i possibles consultes pot contactar amb el responsable d'administració d'Aula Mentor Vila-real:

Telèfon: 964 52 16 78 /605 74 63 86
Correu electrònic: vila-real@aulamentor.es