Dia internacional del Transtorn Bipolar

DIA INTERNACIONAL DEL TRASTORN BIPOLAR escrit per Alicia Fonfría Moreno, psicòloga de XiCaEs

Salutacions a tots/es!

Hui, amb motiu del Dia internacional del Trastorn Bipolar, us explicaré en què consisteix aquest trastorn i com afecta en el dia a dia d'aquestes persones. Però abans de passar a això us presentaré el següent cas pràctic:

Belén té 31 anys i acudeix a consulta perquè visualitza el seu futur amb molt poca esperança. Ella conta que des de sempre ha notat canvis en les seues emocions. De vegades se sentia amb una gran vitalitat i energia, què podia amb tot. Tenia una visió del seu futur molt optimista, embarcant-se en negocis d'alt risc econòmic, desoint als seus familiars i amics que li advertien de les conseqüències negatives. Necessitava menys hores de somni i una gran capacitat per a generar idees.

En canvi, en altres moments sentia una gran malenconia. Es trobava amb una gran tristesa, amb ganes d'aïllar-se del món i amb falta de valor. La seua visió sobre el seu futur era desesperançada i pessimista, mostrant gran sentiment de culpabilitat sobre el seu comportament en els moments d'eufòria.

Les emocions són un element de gran utilitat perquè ens donen una valuosa informació i ens serveixen de guia per a prendre decisions en el nostre dia a dia i adaptar-nos a les situacions de manera eficaç. Però quan aquestes emocions es desborden, responem de manera desproporcionada i les decisions que prenem són dependents de l'emoció que regna en aqueix moment. Això és el que li ocorre a Belén, aquest vaivé emocional extrem i descontrolat li genera molt malestar en el seu dia a dia. Belén sent que no té capacitat de control sobre els canvis tan bruscos que té a nivell emocional, i els comportaments que aquests canvis desencadenen, resultant en conseqüències nefastes per a la seua vida, a nivell interpersonal, laboral i de salut.

El que caracteritza al trastorn bipolar és la presència d'episodi maníac o hipomaníac (mania lleu). Depenent de la combinació d'aquests episodis podem trobar diferents tipus de trastorns bipolars:

  • Trastorn Bipolar I: quan la persona presenta o ha presentat alguna vegada en la seua vida algun episodi maníac. S'assumeix que li seguiran uns altres de tipus depressiu.
  • Trastorn Bipolar II: persones que han presentat episodis depressius i hipomaníacs, però no un episodi complet de mania.
  • Ciclotímia: presenten un patró similar als trastorns bipolars però la simptomatologia és menys greu.
  • Trastorn degut a condició mèdica: existeix un factor mèdic (p. ex. un fàrmac) que explica l'estat enèrgic, elevat i irritable.

Per a abordar el trastorn i ajudar a la persona que el pateix es fa imprescindible el tractament conjunt a nivell farmacològic i psicològic.

A nivell psicològic, el tractament s'aborda des de tres elements fonamentals:

-Psicoeducació: consisteix a aportar les nocions teòriques i pràctiques perquè la persona comprenga el trastorn i puga afrontar-lo amb major garantia, així com les seues conseqüències.

D'aquesta manera, s'incrementa la consciència de malaltia, l'adherència al tractament, entrenament en la detecció precoç dels símptomes i foment de conductes saludables i maneig d’estrès.

-Teràpia cognitiu-conductual: l'objectiu en aquest mòdul és identificar com els pensaments, emocions i conducta interactuen entre si i es retroalimenten, condicionant la manera de pensar i actuar.

-Intervenció familiar: en aquest punt es pretén oferir suport a l'entorn familiar, en el qual impacten directament les conseqüències del trastorn. Se'ls proporciona informació sobre la malaltia i eines per a manejar-la i reduir l’estrès al qual es veuen sovint abocats.

En definitiva, una major comprensió del trastorn és essencial per a poder ajudar a les persones que el pateixen, reduir l'estigma que comporta i oferir el suport que tant la persona com la família necessita.

P.D.: recomane la visualització de l'episodi 3 de la sèrie ‘Modern Love’, en el qual s'aborda de manera magistral el dia a dia d'una persona amb trastorn bipolar.

Alicia Fonfría Moreno- Psicòloga

Llicenciada en Psicologia en el 2008. Màster en Psicologia General Sanitària i Psicopatologia, Salut i Neuropsicologia.

Trajectòria professional: Investigadora de l'UJI durant quatre anys treballant amb pacients amb dany cerebral adquirit i malalties neurodegeneratives.

En l'actualitat treballa amb pacients amb esclerosi múltiple, persones amb discapacitat intel·lectual i xiquets amb trastorns del neurodesenvolupament en el projecte Xicaes.