Hipersensibilitat

HIPERSENSIBILITAT escrit per Pilar Rubert Saura, coordinadora de XiCaEs

Una persona hipersensible rebrà l'estímul del seu entorn d'una forma més intensa. El que significa confusió, en els casos més lleugers, anant fins al dolor físic per als casos més extrems, ja que el cervell rep una quantitat enorme d'informació sense filtrar.

Coneixerem una mica més diferents tipus d'hipersensibilitat, encara que hi ha més dels que exposem, farem referència als més comuns i/o habituals.

Hipersensibilitat visual

En una persona hipersensible a nivell visual les fonts de llum seran més intenses en llocs com per exemple els centres comercials. Se sentiran enlluernades i, de vegades, l'enlluernament pot anar acompanyat de dolor, migranyes, fins a haver d'evitar el lloc.

 Hipersensibilitat auditiva: hiperacusia

La hipersensibilitat auditiva es definiria com una audició anormalment sensible, en la qual els sons que normalment es toleren, es perceben com excessivament alts. Les persones amb hiperacusia no toleren els sons forts com els focs artificials, la música a gran volum, multitud de gent parlant tots alhora en la mateixa habitació… Regularment es tapen les oïdes i alguns necessiten auriculars de cancel·lació de soroll enmig de les multituds o dels sorolls quotidians (trànsit de cotxes, parcs infantils, botigues, etc.). Afortunadament, existeixen eines perquè aquestes persones limiten el soroll i respecten la seua sensibilitat auditiva.

Hipersensibilitat olfactòria: hiperosmia

Una hipersensibilitat olfactòria es tradueix per un olfacte sobredesenvolupat. La mínima olor, bo o dolenta, es percep d'una manera molt forta i pot provocar nàusees, marejos...

Hipersensibilitat gustativa

Aquest trastorn acompanya en alguns casos la hipersensibilitat olfactòria. Una persona amb unes papil·les gustatives molt desenvolupades sentirà una profunda repugnància per alguns aliments.

Menjar és un problema, ja que els aliments donen ganes de vomitar. Per a evitar-ho s'han de triar aliments fàcils a engolir, que no necessiten molta masticació.

Hipersensibilitat tàctil

Poden tindre molta o poca sensibilitat al tacte. Això pot complicar les activitats quotidianes, des de menjar fins a banyar-se. El contacte físic pot ser estressant per als xiquets que són molt sensibles al tacte.

Quan els xiquets reaccionen poc a l'estimulació tàctil, podrien no percebre el dolor com s'esperaria.

Els xiquets que són excessivament sensibles al tacte pot ser que siguen intolerants a la textura d'unes certes teles. També pot ser que tinguen dificultat per a passar de mànega llarga a mànega curta o de pantalons llargs a curts. A més solen tindre dificultat per a tocar coses enganxoses, relliscoses o viscoses i les eviten.

La lluita amb alguns xiquets hipersensibles a l'hora de banyar-se no sol ser per netejar-se (encara que a alguns els moleste la textura del gel o xampú), sinó per haver d'assecar-se. La tovallola podria ser massa suau o massa aspra per al seu gust. Una possible solució és portar-lo de compres perquè prove diferents tipus de tovalloles per a banyar-se i per a la cara i trie la que no li moleste.

Amb freqüència, quan parlem d'aquest tema, ens pregunten si les persones hipersensibles ho són a tot el descrit anteriorment. La resposta és NO. Hi haurà persones que presenten sensibilitat a alguns dels apartats descrits, d’altres només a algun en concret i també hi haurà que presente hipersensibilitat a la majoria.

Com tot en la vida, no es pot ni s'ha de generalitzar.

 Pilar Rubert Saura- Coordinadora

Integradora Social

Dilatada experiència en projectes destinats a xiquets/es que presenten necessitats educatives especials.

Coordinadora de la major part dels Campus Natura que s'han realitzat fins a l'actualitat.