Escolta activa

ESCOLTA ACTIVA escrit per Pilar Rubert Saura, coordinadora de XiCaEs

Sentir no és el mateix que escoltar.

Segons les definicions de tots dos conceptes en la RAE, sentir: “percebre amb l'oïda els sons” mentre que escoltar és: “parar atenció al que se sent”. El segon dels termes es pot aprendre a través de la ‘escolta activa’.

En què consisteix l'escolta activa?

És una pràctica que tracta d'ensenyar als éssers humans a realitzar aquesta acció des de la comprensió i, que requereix una sèrie d'habilitats que es poden entrenar com l'atenció, la participació, l'empatia o la concentració. Que comporta una sèrie de comportaments per part de l'oïdor, que preparen a la persona per a escoltar i per a concentrar-se en el missatge del seu interlocutor, realitzant un vincle especial amb les seues emocions.

Escoltem no sols amb les nostres oïdes sinó amb els nostres ulls, amb la nostra ment, cor i imaginació. L'escolta activa requereix d'atenció, intenció i també de la capacitat per a no jutjar a l'altre. Es fomenta a través de característiques basades en l'interés, la no interrupció i l'enteniment cap a l'interlocutor.

  • No es pot interrompre al que parla
  • Quan algú parla, la resta escoltem sense jutjar
  • No puc estar parlant tot el temps. He de deixar temps per als altres.
  • Quan no entenc alguna cosa, en finalitzar ho pregunte i no em quede amb el dubte.

L'Escolta Activa ens permet:

- Escoltar als altres atentament.

- Captar el que et volen comunicar a través del que et diuen (les seues expressions verbals).

- Captar el que et volen comunicar a través dels seus gestos (expressions no verbals).

- Mostrar interés i respecte, perquè la persona amb la qual parles sàpia que desitges escoltar el que et compta.

- Aconseguir que la persona amb la qual estàs parlant, senta més ganes de continuar explicant-te coses i vulga seguir en la teua companyia.

- És molt important mostrar interés i respecte.

- Has de fer-li veure a la persona amb la qual parles, que vols escoltar el que et diu, perquè se senta bé explicant-t'ho.

Creus que saps escoltar?

A continuació et plantegem unes quantes preguntes i et demanem que per favor, les respongues de la forma més sincera possible.

Quan et trobes en una conversa amb un amic o un familiar, situació en la qual has d'escoltar l'altra persona:

Penses en la teua resposta mentre l'altre continua parlant?

Suposes el que dirà abans que ho diga?

Li talles per a donar el teu punt de vista o per a acabar les seues frases?

Desconnectes o et distraus pensant en altres temes?

Reacciones amb impulsivitat davant unes certes paraules?

Si has contestat afirmativament a més de tres d'aquestes preguntes, has de saber que és necessari posar en el focus de la nostra atenció a la persona amb qui estem mantenint una conversa, evitant qualsevol distracció a més d'evitar tractar de formular arguments en contra, mentre l'altra persona encara està parlant. No és possible comprendre tot el que ens diu si ens distraiem pensant en com ho replicarem, perquè de fer-ho comencem a ignorar part del missatge que ens està tractant compartir.

L'escolta activa ens serveix per a ser millors comunicadors. A més, en escoltar millor el que els altres ens diuen, aconseguim crear un ambient més positiu evitant els malentesos i reduint la possibilitat que es donen situacions incòmodes com, per exemple, que ens hagen de repetir una vegada i una altra el que ja ens han dit.

A ningú li agrada que després d'haver donat el seu discurs, la persona que se suposava que li estava escoltant, no haja entés absolutament res del que li ha dit. L'escolta activa és una mostra de respecte i estima.

Saber escoltar és més que tindre la capacitat de sentir les paraules dels altres. És, principalment, posseir la capacitat de deixar de sentir les nostres pròpies paraules...

 Pilar Rubert Saura- Coordinadora

Integradora Social

Dilatada experiència en projectes destinats a xiquets/es que presenten necessitats educatives especials.

Coordinadora de la major part dels Campus Natura que s'han realitzat fins a l'actualitat.