Els socis de Caixa Rural Vila-real aproven la gestió de la seua entitat

Caixa Rural Vila-real va celebrar divendres passat, 24 de maig, la seua assemblea general ordinària en la qual els seus socis van donar la seua aprovació als comptes anuals i informes de gestió de l’exercici 2018. Igual que ho estan fent aquests dies les nou caixes rurals de la província de Castelló que pertanyen al Grupo Cooperativo Cajamar, en un ambient de gran participació i convivència social.

A més d’aprovar els resultats econòmics i la distribució de beneficis de l’any passat, els socis d’aquestes entitats estan donant la seua conformitat a la modificació dels estatuts socials i del contracte regulador que regeix l’activitat del Grup, per a adequar-los a les noves exigències normatives. Aquests canvis suposen l’adaptació als nous criteris exigits per a supòsits excepcionals pel Mecanisme Únic de Resolució del Banc Central Europeu, que van encaminats a dotar de major cohesió i fortalesa el funcionament del Grup.

A les convocatòries d’enguany està acudint un alt nombre de socis, ja que l’aprovació d’aquestes propostes requereix d’un quòrum mínim de la massa social. Així ha ocorregut ja en les primeres entitats que han celebrat les seues assemblees, com ha sigut el cas de les caixes rurals de Vilavella, Xilxes, Borriana, Alqueries i Nules. I després de les celebrades a Vila-real, Almenara i Vilafamés, només queda ja per reunir-se la Caixa Sant Vicent de la Vall d’Uixó, que ho farà aquesta mateixa setmana.