Ecolàlia

ECOLÀLIA escrit per Maria Goterris Cerisuelo, logopeda de XiCaEs

L'ecolàlia o llenguatge ecolàlic es pot definir com la repetició de paraules o frases que s'han escoltat anteriorment. Pot ser una cosa que li han dit, una expressió que ha escoltat en la televisió, la lletra d'una cançó, etc. Aquestes ecolàlies poden ser:

  • Immediates: El xiquet repeteix alguna cosa que acaba d'escoltar.
  • Diferides: El xiquet repeteix paraules que ha escoltat fa unes hores, dies o fins i tot anys.

A vegades, l'ecolàlia té una funció reguladora, quan el xiquet repeteix una seqüència apresa de paraules pot ser que estiga utilitzant aquesta estratègia per a tranquil·litzar-se en un moment d'estrés o nerviosisme, però també es tracta d'un indicador de l'inici del llenguatge verbal. És per això que hem d'intentar ajudar al fet que no sols repetisca paraules sense sentit, sinó que utilitze ecolàlies apropiades a contextos determinats i així fomentar a poc a poc l'aparició del llenguatge funcional. Algunes estratègies que poden ajudar-nos en aquesta tasca són:

  • Utilitzar un llenguatge clar, intentant expressar el que volem dir amb poques paraules perquè el xiquet puga comprendre el nostre missatge amb facilitat.
  • Oferir un suport visual (pictograma, fotografia, etc.) que represente allò que estem dient.
  • Si quan li fem una pregunta en lloc de respondre la repeteix, podem oferir-li l'inici de la resposta, per exemple: “Vols el cotxe o la pilota? Jo vull…”. En donar-li aquest model, facilitem al xiquet la tasca de respondre'ns.
  • Oferir expressions alternatives, per exemple, si en entrar a un lloc sempre diu “bon dia” podem utilitzar salutacions diferents que també siguen vàlids en aqueix context perquè així puga repetir-los en una altra ocasió.

Maria Goterris Cerisuelo- Logopeda i psicòloga

Logopeda i psicòloga per la Universitat Catòlica de València San Vicente Mártir.

"Me fa molta il·lusió formar part de l'equip de XiCaEs i poder ajudar i donar suport als xiquets i les seues families des de l'àmbit profesional de la logopedia".