Dia Mundial de l’Ictus

DIA MUNDIAL DE L'ICTUS escrit per Ibán Tripiana, neuropsicòleg cl´ínic de Neurovila. Firma convidada.

Algunes dades

Els accidents cervell vasculars són la segona causa de mort a Espanya (la primera en dones), la primera causa de discapacitat adquirida en l'adult i la segona de demència.

Cada any 110.000-120.000 persones pateixen un ictus a Espanya, dels quals un 50% queden amb seqüeles discapacitants o moren.

Encara que en els últims anys, la mortalitat i discapacitat per ictus ha disminuït, en els pròxims anys s'espera que la seua incidència s'incremente entorn d'un 25%.

En els últims anys ha augmentat el nombre de casos d’ictus entre les persones de 20 a 64 anys. Un 5% dels majors de 65 anys del nostre país han tingut un ictus.

Què succeeix?

Els ictus són deguts a una interrupció brusca del flux sanguini que arriba al cervell degut en la gran majoria dels casos a una oclusió arterial o en menor freqüència a una hemorràgia.

Temps és cervell

La detecció precoç dels símptomes és clau per a activar com més prompte millor el codi ictus i poder ser atesos en les unitats especialitzades dels hospitals de referència. En el nostre cas la unitat d’ictus de l'Hospital General Universitari de Castelló. Com més prompte s'intervinga, menor seran les seqüeles.

Símptomes

 • Aparició brusca de mal de cap
 • Afectació brusca de la visió en un o dos ulls
 • Pèrdua brusca de la força en braç, cama o tots dos
 • Aparició brusca de problemes per a parlar i entendre
 • Pèrdua brusca de l'equilibri i de l'estabilitat

Com actuar?

Podem fer les següents preguntes:

 • “Pots alçar els braços?”
 • “Eres capaç de somriure?”
 • “Pots repetir una frase?”

En qualsevol cas, davant l'aparició d'un o més símptomes dels descrits anteriorment hem de telefonar al 112, els ictus són una urgència.

Prevenció

La major part dels ictus es podrien evitar. Apunten els savis que si es controlaren els factors de risc es podrien evitar fins al 80% dels casos.

Vegem quins factors de risc podem modificar, a proposta de la Federació Espanyola d’Ictus:

 1. Hipertensió: Existeix una relació directa entre la hipertensió arterial (HTA) i el risc de patir un esdeveniment isquèmic, incloent l’ictus. De fet, s'estima que el 67% dels pacients que ha patit un ictus té elevades les xifres de pressió arterial. La HTA multiplica per cinc el risc d’ictus i el seu control podria evitar tots els anys el 40% de les morts per ictus. En l'actualitat, s'ha establit com a xifres de pressió arterial òptimes per baix de 140/90 mm Hg i als diabètics o amb malaltia renal crònica per davall de 130/80 mm Hg.
 2. Hiperlipidemia: Les xifres elevades de colesterol constitueixen un altre dels principals factors de risc de l’ictus. Al nostre país, s'està registrant un increment dels pacients amb hiperlipidemia.
 3. Fibril·lació auricular: És l'arrítmia més freqüent, present en un 1% de la població general i fins a un 10% en les persones de més de 75 anys. El risc d'accident cervell vascular secundari a tromboembolisme per fibril·lació auricular és aproximadament del 3% al 5% per any.
 4. Tabaquisme: Aquest factor incrementa el risc d’ictus de 2 a 4 vegades i el de malaltia carotídea en 5 vegades.
 5. Diabetis: Els diabètics presenten un alt risc de patir ateroesclerosi i, solen presentar altres factors de risc aterogènics, en concret hipertensió, hiperlipidemia i obesitat.

Estil de vida saludable

És possible també previndre la malaltia modificant els estils de vida. A continuació exposem algunes de les recomanacions de la American Stroke Association:

 1. Dis-li no al tabaquisme i evita ser fumador passiu.
 2. Millora els teus hàbits alimentaris, incloent menjars baixos en greixos saturats, greixos trans, sodi i sucres agregats.
 3. Realitza activitat física.
 4. En cas de rebre tractament farmacològic, compleix-ho al peu de la lletra.
 5. Mesura la teua tensió arterial regularment i en cas que estiga elevada maneja-la amb el teu metge.
 6. Assegura't que els teus nivells de glucosa siguen adequats, si no ho són modifica la teua dieta.
 7. Aconsegueix i mantingues un pes saludable.
 8. Disminueix els teus nivells d'estrés.
 9. Busca suport emocional quan ho necessites. Parlar marca la diferència.
 10. Acudeix a controls mèdics regulars.

A manera de conclusió, recalcar que la prevenció activa, el canvi cap a hàbits de vida més saludables i el diagnòstic precoç són els factors essencials per a reduir la prevalença i la incidència dels ictus i les seqüeles derivades d'aquests. També destacar l'avanç dels tractaments en la fase aguda en els últims anys, com per exemple la trombectomia mecànica, que ha aconseguit ampliar el marge terapèutic de 6 a 24 hores després de l’ictus.

Firma convidada: Ibán Tripiana Sánchez. Neuropsicòleg clínic en Neurovila, psicòleg general sanitari i investigador predoctoral en neurociència.

Llicenciat en psicologia, amb formació de post grau en Neuropsicologia, psicologia de la salut i psicopatologia, per la Universitat Jaume I de Castelló.

Trajectòria professional: neuropsicòleg clínic en els últims anys amb afectats de dany cerebral adquirit en fase crònica o de manteniment. Investigador extern en la càtedra d'investigació MUSIQUES PER A la VIDA, de l'UJI. Cursa el doctorat en neurociències en la Universitat de València.

Actualment és neuropsicòleg clínic en Neurovila, on s'encarrega de la parcel·la neuropsicològica en l'atenció a persones afectades de dany cerebral adquirit i altres afectacions neurològiques.