Càncer en la cavitat oral i logopèdia

CÀNCER EN LA CAVITAT ORAL I LOGOPÈDIA escrit per Claudia Sánchez Redondo, logopeda de XiCaEs

El càncer de boca ocorre quan les cèl·lules dels llavis o la boca desenvolupen canvis (mutacions) en el seu ADN. Els canvis de les mutacions els indiquen a les cèl·lules que continuen creixent i dividint-se quan les cèl·lules sanes moririen. L'acumulació anormal de cèl·lules canceroses en la boca pot formar un tumor. Amb el temps, les cèl·lules canceroses es poden disseminar dins de la boca i cap a altres zones del cap i el coll, o bé a altres zones del cos.

El càncer de boca es desenvolupa en qualsevol de les parts que componen la boca, sent aquestes les següents:

- Llavis

- Genives

- Llengua

- Revestiment intern de les galtes

- Paladar

- Base de la boca

El càncer oral es pot formar en qualsevol part de la boca. La majoria dels càncers bucals comencen en les cèl·lules planes que cobreixen la superfície de la seua boca, llengua i llavis. Qualsevol persona pot tindre càncer bucal, però el risc és més alt en homes, consumidors de tabac, persones amb Virus del Papil·loma Humà o amb antecedents de càncer de cap o coll, aquelles persones amb un sistema immunitari afeblit, etc.

Els símptomes inclouen:

  • Problemes o dificultat per a engolir
  • Dolor/hemorràgies en la boca
  • Caiguda de dents i/o dents fluixes
  • Embalum en el coll
  • Dolor d’orella
  • Nafres en els llavis o en la boca que no cicatritzen

El tractament principal del càncer ha de ser l'extirpació radical del tumor. En casos de tumors avançats, el recomanable és la combinació de cirurgia i radioteràpia per a previndre el risc de recidiva. Durant el tractament quirúrgic les estructures de la cavitat oral poden patir canvis (llavis, llengua, dents, paladar…) apareixent dificultats en la deglució i la parla.

Encara que també és convenient començar a actuar abans de la cirurgia, el logopeda ha d'intervindre el més prompte possible després de l'operació, sempre que les condicions físiques i emocionals del pacient ho permeten, tenint com a objectiu restaurar les funcions alterades.

Quins problemes de deglució podem trobar?

La deglució consta de 4 fases:

- Fase preparatòria oral

- Fase oral

- Fase faríngia

- Fase esofàgica

Generalment, el càncer en la cavitat oral afecta a la fase oral. En aquesta fase, ‘el bolo’ (aliment) és recollit per la llengua, elevant-se la part mitjana per a pressionar ‘el bolo’ contra el paladar dur per a desplaçar-lo cap enrere. Finalitza quan es dispara el reflex deglutori que, en condicions normals, la seua duració no sobrepassa un segon o un i mitjà.

Les estructures que intervenen en aquesta fase són justament les que poden veure's afectades després de passar la cirurgia per càncer en la cavitat oral. Entre elles, com hem comentat prèviament, trobem la llengua, els llavis, les dents, el paladar, la mandíbula i tota la musculatura implicada a dur a terme els moviments necessaris per a la masticació.

Des de la logopèdia, haurem de realitzar una avaluació tant a nivell motor com sensitiu que ens done informació sobre l'estat d'aquestes estructures i actuar conjuntament amb professionals com fisioterapeutes i odontòlegs.

Quins problemes de parla apareixen?

Els problemes de la parla, igual que en la deglució, apareixeran per deterioració de les estructures implicades. La musculatura pot veure's afectada presentant hipotonia pel temps d'hospitalització, dificultant els moviments necessaris per a la producció de paraules.

En el cas de la llengua, els moviments també pot veure's restringits (pel fet que s'haja llevat un tros, la llengua es trobe ancorada en la base de la boca,etc.) dificultant la correcta pronunciació de determinats sons.

L'actuació en aquests casos ha de ser ràpida, és important començar un tractament que ajude al pacient. Si aconseguim millorar aquests aspectes, la seua qualitat de vida millorarà, ja que tant la deglució com la parla són actes socials que ens permeten estar en contacte amb el que ens envolta.

Claudia Sánchez Redondo- Logopeda

Grau en Logopèdia en la Universitat de València. Especialitzada en logopèdia clínica en mal neurològic i en teràpia miofuncional.

Trajectòria professional: logopeda en una clínica amb xiquets/es amb dificultats d'aprenentatge.

Actualment treballa en Xicaes, tractant amb els xiquets/es que tenen alterada la comprensió i/o producció del llenguatge, la parla, la veu, trastorns orofacials mitjançant teràpia miofuncional i alteracions en la deglució.