La importància de l’atenció precoç

LA IMPORTÀNCIA DE L'ATENCIÓ PRECOÇ escrit per Claudia Sánchez Redondo, logopeda de XiCaEs

L'atenció precoç té com a objectiu donar una sèrie d'intervencions a la població infantil, d'edat compresa entre els 0 i els 6 anys d'edat. La intervenció s'aplica en aquells nens que són susceptibles de patir qualsevol tipus de malaltia, trastorn o dificultat produïda per una discapacitat en el seu desenvolupament.

Per a poder donar resposta el més prompte possible a aquestes necessitats és essencial complementar l'avaluació i intervenció amb altres disciplines i establir uns objectius el més concorde possible a les necessitats de cada xiquet/a. És important, al mateix temps, tenir en compte la figura dels pares i el paper que exerceixen, ja que part de la intervenció també es realitzarà amb ells, establint una sèrie de pautes i consells que els ajuden a millorar i a sentir-se part de l'evolució dels seus fills.

En quins casos es requereix un logopeda en atenció precoç?

El logopeda treballarà amb els xiquets que hagen rebut un diagnòstic o aquells que tinguen risc de presentar problemes en el desenvolupament. Si apareixen problemes en la comunicació, la parla i el llenguatge, o en les funcions i estructures relacionades amb el sistema estomatognàtic, es requerirà la intervenció d'un logopeda.

Respecte a l'àrea de la parla i llenguatge, en les primeres etapes del desenvolupament (0-3 anys), el treball se centrarà en realitzar una estimulació dels prerequisits, ja que són els aspectes bàsics necessaris per a poder aprendre el llenguatge. Aquests prerequisits són els següents:

- Respectar torns
- Atenció conjunta
- Contacte ocular
- Imitació vocal: onomatopeies
- Imitació de gestos comunicatius bàsics
- Imitació d'accions amb objectes
- Seguiment d'instruccions simples
- Expressions facials
- Respondre a preguntes tancades (si/no)

A partir dels 3 anys haurem de centrar-nos en totes les esferes del llenguatge i treballar tots els aspectes, aquests són:

- Nivell fonològic i de la parla
- Nivell lèxic-semàntic
- Nivell morfo-sintàctic
- Nivell pragmàtic

D'altra banda, centrant-nos en les dificultats a nivell orofacial i del sistema estomatognàtic, el logopeda s'encarregarà, mitjançant la teràpia miofuncional, de corregir les disfuncions o mals hàbits presents en els xiquets, així com corregir desequilibris orofacials mitjançant la realització d'exercicis específics. El logopeda pot començar a actuar des del naixement si el petit el requereix. Els aspectes que es treballaran seran els següents:

- Respiració
- Masticació
- Deglució
- Llavis
- Masseters
- ATM
- Paladar
- Llengua

És important destacar que el logopeda pot començar a treballar amb nounats amb dificultats en l'alimentació. El treball comença per valorar la presència i l'eficàcia de reflexos orals, la força i el ritme de succió del bebè i la coordinació entre la succió-respiració-deglució, sent aquest últim el que determinarà el tipus de nutrició que rebrà el bebè i les condicions en les quals es durà a terme.

Claudia Sánchez Redondo- Logopeda

Grau en Logopèdia en la Universitat de València. Especialitzada en logopèdia clínica en mal neurològic i en teràpia miofuncional.

Trajectòria professional: logopeda en una clínica amb xiquets/es amb dificultats d'aprenentatge.

Actualment treballa en Xicaes, tractant amb els xiquets/es que tenen alterada la comprensió i/o producció del llenguatge, la parla, la veu, trastorns orofacials mitjançant teràpia miofuncional i alteracions en la deglució.