Assemblea Anual Caixa Rural Vila-real

Els socis de Caixa Rural Vila-real van aprovar el divendres passat els comptes anuals de l’entitat en l’assemblea general celebrada en el seu Centre Social. Per segon any consecutiu, l’assemblea ha tingut un format reduït per a evitar els riscos de contagi de la pandèmia, per la qual cosa l’assistència presencial s’ha limitat per a garantir les condicions de seguretat. En conjunt, més de 200 socis, entre assistents i representats, han donat el seu vistiplau a la gestió realitzada en 2020.

El president de Caixa Rural Vila-real, Enric Portalés, ha destacat que “la prudència en la gestió del risc i el comportament positiu de les principals magnituds de negoci ens han permés dirigir gran part dels ingressos obtinguts a elevar les cobertures de la morositat i l’actiu irregular, així com destinar una dotació específica de 75 milions d’euros per a afrontar a curt i mitjà termini les conseqüències derivades de la pandèmia sobre l’economia, reforçant d’aquesta manera la solvència i fortalesa del nostre Grup”.

Portalés ha manifestat també que, malgrat el difícil context de la pandèmia, Caixa Rural Vila-real ha intensificat el seu ritme de creixement del negoci i optimitzat les despeses d’explotació. El balanç aconsegueix els 411.459 milers d’euros, amb un avanç interanual del 5,4%; i el dinamisme dels recursos minoristes de balanç, que suposen un 64,6% del negoci de balanç minorista, ha permés que aquest ascendisca a 585.558 milers d’euros, un 4,2% més que l’any anterior.

El coeficient de solvència s’ha situat en el 15,5% phased in (14,8% fully loaded), després de la millora d’un 0,8% respecte a l’any anterior. A més, el CET 1 se situa en el 13,8% enfront del 13% de l’exercici precedent el que, “posa de manifest l’elevada qualitat dels Recurs Propis del Grup”, segons ha explicat el director general de l’entitat, Manuel Cubertorer.

Els recursos minoristes de balanç han intensificat el seu creixement des del 0,1% de 2019 al 6,2% actual, fins a situar-se en 378.283 milers d’euros, per l’increment dels depòsits a la vista, que al seu torn anoten un creixement interanual del 13,5%.

Quant al fons de cobertura de préstecs de la clientela, aquest se situa en 15.563 milers d’euros, un 24% més que al tancament de l’any anterior, la qual cosa situa la taxa de cobertura de morositat en el 62,8%, 2,3 punts percentuals més que l’exercici precedent. D’aquesta manera, Caixa Rural Vila-real ha obtingut un resultat de 137 milers d’euros després d’impostos, després d’haver anteposat la prudència en la gestió i haver reforçat les seues cobertures. 

Caixa Rural Vila-real té la confiança de 26.375 clients, dels quals 11.527 són socis que acumulen un capital social de 11.847 milers d’euros, amb un creixement interanual del 10,1%. L’entitat disposa d’una xarxa comercial de quatre oficines a Vila-real, amb 41 treballadors, dels quals el 58,5% són dones.

La pandèmia de la covid 19 també ha marcat l’activitat de la Fundació Caixa Rural Vila-real durant l’exercici precedent. Com moltes altres organitzacions, la fundació va haver de tancar les seues portes i paralitzar la seua activitat presencial, reinventant-se per a estar al costat dels ciutadans. Durant dos mesos, el personal de la Fundació va treballar des de la seua casa per a proporcionar suport i ajuda a la gent gran, entretindre i motivar als joves, i proposar cursos a les associacions.