Les màscares transparents: què necessàries son!

LES MÀSCARES TRANSPARENTS, QUÈ NECESSÀRIES SON! escrit per Pilar Rubert Saura, coordinadora de XiCaEs

Per primera vegada des de l'inici de la pandèmia, passat ja més d'un any, es regularan les màscares transparents que permeten la lectura labial.

En l'Ordre de la regulació d'aquestes màscares es recullen les característiques que han de complir: que no permeten el pas de l'aire inhalat o exhalat, que permeten una visió nítida i  eviten la reducció del volum de la veu.

La reivindicació de la màscara transparent s'està donant des dels inicis de la pandèmia pel col·lectiu de persones sordes, ja que l'ús de màscara ha suposat una barrera infranquejable per a les persones d'aquest col·lectiu. Si es compleix l'Ordre serà un raig d'esperança per al més de milió i mig de persones sordes del nostre país, retornant-los l'oportunitat de comunicar-se, ja que la lectura labial és primordial per a la seua comunicació.

Entre les barreres que han de franquejar destaquem la de l'atenció mèdica. Es pot demanar cita per internet, però les consultes són telefòniques. Molts d'ells acudeixen a la seua cita mèdica de manera presencial, intentant salvar aquest obstacle, però conten que: “no et pots baixar la màscara ja que és un risc, i si t'expresses per escrit, alguns no ho accepten…”.

Una de les solucions a aquesta trava que aporta el col·lectiu de sords és que des del centre de salut la seua crida es realitze a través de vídeo- trucada amb un intèrpret de llengua de signes. Anar al col·legi, a la compra o realitzar gestions en diverses administracions està resultant summament complicat, ja que hem d'usar la màscara per la nostra seguretat i la dels altres, cobrint una part fonamental del rostre que els ajuda a entendre a les persones sordes, els seus llavis, a més d'amagar gran part de l'expressió de la cara. Han hagut de recórrer a estratègies per a poder fer-se entendre, alguns d'ells conten que han arribat a escriure frases en el seu mòbil, dient que eren sords i no podien entendre al seu interlocutor.

Per a arribar a entendre la problemàtica de la seua situació proven a tapar-se les orelles per tan sols una hora al dia i tracten de fer-se entendre i entendre a l'altre. Vagen a la compra, acudisquen al seu lloc de treball, a realitzar gestions en diferents administracions… Lamentablement, encara que està regulat per llei que les administracions han de disposar d'intèrprets de llengua de signes, facilitant així la integració de les persones sordes, la immensa majoria d'elles no disposen d'aquesta eina integradora.

L'ús de la màscara és necessari, però també ho és que tothom tinga accés a una màscara segura que s'ajuste a les seues necessitats.

Per a totes aquelles persones sordes que ens lligen, informar que en la localitat de Vila-real existeix una associació de recent creació anomenada Apesovil on poden dirigir-se en cas de necessitar informació, assessorament i poden associar-se. La unió sempre fa la força.

 Pilar Rubert Saura- Coordinadora

Integradora Social

Dilatada experiència en projectes destinats a xiquets/es que presenten necessitats educatives especials.

Coordinadora de la major part dels Campus Natura que s'han realitzat fins a l'actualitat.