Logopedia en temps de Covid19

LOGOPEDIA EN TEMPS DE COVID19 escrit per Claudia Sánchez Redondo, logopeda de XiCaEs

La logopèdia és una disciplina que estudia i intervé en patologies de la comunicació i en les funcions no comunicatives (deglució i masticació). Els professionals d'aquesta disciplina treballen tant en Sanitat pública i privada com en entitats d'Educació i Benestar social.

La logopèdia es ramifica en diferents àrees i abasta totes les etapes de la vida, des de patologies de la comunicació i deglució en desenvolupament primerenc infantil fins a patologies de la deglució i comunicació en edat adulta i tercera edat. En definitiva, la logopèdia és una disciplina que, a través de l'estudi i la intervenció impacta en la millora de la salut i de la qualitat de vida de les persones.

Com pot ajudar la logopèdia a persones que han passat el COVID-19?
Amb el pas del temps i els nombrosos casos de Covid-19 que s'estan produint a tot el món, es van coneixent cada vegada més símptomes, conseqüències i diferents seqüeles que són provocades per aquest virus, especialment en aquelles persones que han tingut una estada prolongada en una UCI.

Malgrat que encara s'estan estudiant les seqüeles que provoca el virus, s'observa que la disfàgia és una de les més freqüents. “Més de la meitat de les persones amb COVID-19 que han requerit intubacions prolongades per a la ventilació mecànica estan presentant disfàgia orofaríngea”, explica la logopeda de l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid, Marga Durán.
La disfàgia orofaríngea és una dificultat o molèstia durant la progressió de la bitla alimentosa des de la boca fins a l'esòfag. La ventilació mecànica, comentada anteriorment, obliga a introduir un tub en la gola del pacient, La ventilació mecànica obliga a introduir un tub en la gola del pacient, un agent irritant que acaba afectant la laringe i causant seriosos problemes en la deglució, per la qual cosa és habitual que el pacient haja de tornar a aprendre a engolir els aliments. Per a recuperar aquesta funcionalitat serà necessària la intervenció d'un professional de la Logopèdia, qui guiarà al pacient fins a aconseguir una deglució segura.

En alguns pacients amb COVID-19, la disfàgia reverteix sola i el pacient als tres dies o una setmana pot recuperar la capacitat respiratòria, no obstant això, pot donar-se el cas que en alguns pacients aquesta dificultat per a engolir persistisca fins a sis mesos, i és ací on és necessari que el logopeda intervinga.

El principal objectiu de la rehabilitació és que el logopeda faça una valoració del pacient per a determinar la seua situació i avaluar i rehabilitar la musculatura orofacial que és la que permet al pacient recuperar el to muscular i la seua funcionalitat. D'altra banda, s'encarregarà de fer els canvis necessaris en la textura dels aliments per a aconseguir una deglució segura i eficaç lliure d'aspiracions, és molt important portar un control dels pacients per a evitar la desnutrició i deshidratació.

És molt important conscienciar als familiars i donar pautes per a realitzar cures a casa, de com començar a menjar, quins són els aliments recomanables, els prohibits i les postures indicades a l'hora de menjar. Malgrat això, el professional continuarà realitzant seguiments al pacient i estarà a la disposició dels familiars per a qualsevol dubte o necessitat.

Finalment, un altre aspecte que cal destacar és la importància de la higiene oral en aquests pacients. Una bona higiene oral és necessària ja que en la saliva poden trobar-se gèrmens i xicotetes restes que hagen quedat en la boca, i en cas d'aspiracions, anirien directes al pulmó i per tant cuidar una pneumònia.

Bibliografia:

https://www.colegiologopedasmadrid.com/la-disfagia-es-una-secuela-importante-que-recuperar-en-los-pacientes-que-han-estado-ingresados-por-covid-19/

https://www.logopediapsicologia.com/logopedia/algunas-secuelas-en-pacientes-con-coronavirus-y-posterior-intervencion-logopedica/

Claudia Sánchez Redondo- Logopeda

Grau en Logopèdia en la Universitat de València. Especialitzada en logopèdia clínica en mal neurològic i en teràpia miofuncional.

Trajectòria professional: logopeda en una clínica amb xiquets/es amb dificultats d'aprenentatge.

Actualment treballa en Xicaes, tractant amb els xiquets/es que tenen alterada la comprensió i/o producció del llenguatge, la parla, la veu, trastorns orofacials mitjançant teràpia miofuncional i alteracions en la deglució.