La Fundació Caixa Rural Vila-real obri el termini perquè les organitzacions i entitats no lucratives presenten les sol·licituds per a optar a ajudes que atorga l’entitat. Aquesta nova política de col·laboracions amb les entitats i associacions, utilitzada ja en 2018, pretén arribar al màxim d’entitats possible, aconseguir una igualtat de condicions entre tots els aspirants a les subvencions i racionalitzar el temps destinat a rebre sol·licituds.

Pel que fa al termini de presentació, cada entitat podrà fer la seua sol·licitud des de l’1 de març fins el 18 d’abril a través del web de la Fundació Caixa Rural, emplenant el formulari que podran trobar a continuació. En cas de ser concedides, les ajudes seran abonades a partir de la segona quinzena del mes de maig del present exercici. Al mateix temps que les entitats reben les subvencions, hauran d’adquirir diversos compromisos amb la Fundació: materialitzar el projecte per al qual es concedeix l’ajuda en el termini acordat i realitzar la justificació d’haver destinat la totalitat de l’ajuda rebuda. 

L’objectiu d’aquestes ajudes és patrocinar activitats dutes a terme per les entitats o col·laborar amb elles en el treball que realitzen al llarg de l’any. Així mateix, les entitats també podran sol·licitar ajudes per a cobrir els costos de manteniment de la seua activitat bancària en Caixa Rural Vila-real, així com demanar elements materials o de merchandising proporcionats per la Fundació.

Consulta les bases del concurs ACÍ

*En cas de dubte es poden ficar en contacte amb nosaltres a través del 964 53 86 57 

Ha finalitzat el període de presentació de sol·licituts