L’accessibilitat universal

L’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL escrit per Pilar Rubert Saura, coordinadora de XiCaEs L’accessibilitat universal és aquella condició que han de complir els entorns, processos, béns, productes i serveis perquè totes les persones …