Ecolàlia

ECOLÀLIA escrit per Maria Goterris Cerisuelo, logopeda de XiCaEs L’ecolàlia o llenguatge ecolàlic es pot definir com la repetició de paraules o frases que s’han escoltat anteriorment. Pot ser una cosa …