Teràpies XiCaEs

El dilluns 6 de setembre, XiCaEs reprén les teràpies individualitzades dirigides a xiquets amb necessitats educatives especials. Si vols que el teu fill/a reforce alguna àrea, pots inscriure’l sol·licitant cita prèvia …